Leiktun barnehage

Leiktun barnehage

Leiktun friluftsbarnehage er en kommunal barnehage, som ligger plassert på toppen av byggefeltet i Isfjorden. Barnehagen har tre avdelinger, fordelt på to bygg.

Om tilbudet i Leiktun friluftsbarnehage

Leiktun frriluftsbarnehage har skogen som leke- og læringsarena. I Leiktun friluftsbarnehage ønsker vi å gi barna en trygg og god oppvekst basert på gode naturopplevelser, vennskap, medbestemmelse og fysisk aktivitet. Det er viktig at barn får kjennskap til naturen og hvordan alt henger sammen, - hvordan alle livsformer er avhengig av hverandre og at mennesket er en del av den store sammenhengen. Dette gjør vi bl.a ved å være ute i naturen gjennom hele året, gjøre oss kjent med det som finnes av planter og dyr der vi ferdes, og legge vekt på at vi er gjester i naturen

Barnehagens satsingsområde

  • Overgang til friluftsbarnehage
  • Grunnleggende ferdigheter
  • Helsefremmende barnehage

Planer

Leiktun
Tittel Publisert Type
Årshjul Rogna

21.06.2021 Filtype: docx. Klikk for å laste ned ÅRSHJUL Rogna 2021-2022.docx
Årshjul Lerka

21.06.2021 Filtype: docx. Klikk for å laste ned ÅRSHJUL Lerka 2021-2022.docx
Årshjul Furua

21.06.2021 Filtype: docx. Klikk for å laste ned ÅRSHJUL Furua 2021-2022.docx
Årsplan 2021-2022

22.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årsplan 2021-2022.pdf

Søknadsfrister

Det er ett hovedopptak i året, med søknadsfrist 1. marsSøknader som kommer inn etter fristen behandles fortløpende og det tildeles plass ved ledig kapasitet.

Søk om barnehageplass

Barnehageplassen beholdes til den sies opp, eller fram til 31.07 det året barnet begynner på skolen.

Søk om barnehageplass

Kontaktinformasjon

Leiktun barnehage

Avd Furua: 468 93 401

Avd Lerka: 469 47 493

Avd Rogna: 468 97 035

Inger Greta Grøtta
Styrer barnehage
E-post
Mobil 900 74 953

Åpningstider

Man-fre: 07.15 – 16.30

Adresse

Besøksadresse

Rønningsveien 45

6320 Isfjorden

Postadresse

Leiktun barnehage

Vollan 8A

6300 Åndalsnes

Kart