Åfarnes barnehage

Åfarnes barnehage

Åfarnes barnehage er en kommunal heldagsbarnehage, med barn i alderen 1 til 6 år.

Om tilbudet i Åfarnes barnehage

Barnehagen har to avdelinger, Bjørnehiet (3-6 år) og Maurtua (0-3 år) og et eget uteareal. Uteområdet er variert, med ulike lekeapparat og med naturlig kuppert terreng, og vi har skogen som nærmeste nabo. Vi har rik til gang på allsidige turmål i nærmiljøet. Barnehagen har vært i drift siden 1992. Barnehagen har et samarbeid med SFO om morgenen. Da kan SFO-barn være i barnehagen før skolestart (ikke onsdag).

Barnehagens satsingsområde

Godt læringsmiljø og god ledelse er hovedsatsingsområdene våre.

Planer

 

Søknadsfrister

Det er ett hovedopptak i året, med søknadsfrist 1. marsSøknader som kommer inn etter fristen behandles fortløpende og det tildeles plass ved ledig kapasitet.

Søk om barnehageplass

Barnehageplassen beholdes til den sies opp, eller fram til 31.07 det året barnet begynner på skolen.

Søk om barnehageplass

Kontaktinformasjon

Åfarnes barnehage
Telefon 906 36 912
Bodil Mary Lybergsvik
Styrer barnehage
E-post
Mobil 900 49 743

Åpningstider

Man-fre: 07.15 – 16.30

Adresse

Besøksadresse

Åfarnes barnehage

6360 Åfarnes

Postadresse

Åfarnes barnehage

Vollan 8A

6300 Åndalsnes

Kart