Helsehuset i Rauma

fasade 2.png - Klikk for stort bilde Raumas nye helsehus blir navet i framtidas helse- og omsorgstjenester i Rauma. De aller fleste helse- og omsorgstjenester vil samlokaliseres i bygget. Tverrfaglig kompetanse og samarbeid er viktige elementer når våre dyktige medarbeidere skal legge til rette for at innbyggerne våre skal kunne bo lengre hjemme, gjennom økt fokus på blant annet tilrettelegging, forebygging og rehabilitering. Vi skal løse utfordringer på et lavere nivå og utsette behovet for institusjon. Det vil også bidra til at brukerne våre vil få helhetlige, forutsigbare og gode tjenester, enten man bor hjemme eller på helsehuset.

Byggingen er planlagt starta i september 2016, og skal stå klart i januar 2018.

Hvilke funksjoner vil holde til i helsehuset?

 • 60 langtidsplasser sjukeheim
 • 30 korttidsplasser sjukeheim
 • Base for hjemmetjenester
 • Dagplasser
 • Dagaktivitetsplasser
 • Frisklivsentral
 • Distriktstannklinikk
 • Kafe, kantine, vestibyle og fellesfunksjoner
 • Administrative kontorer
 • Kommersielle arealer

 

 

 

Dokumentasjon

Her ligger all dokumentasjon som er vedtatt knytta til det nye helsehuset og tjeneste- organisasjons- og teknologiutvilingsprosjektet TOT.
 

 
 

Konseptstudie - Nytt helsehus i Rauma                                                                        

 • Funskjonsprogram med dimensjoneringsgrunnlag
 • Romprogram
 • Økonomi
 • Realiseringsmodell

Forprosjekt


Forprosjektrapporten ble godkjent i kommunestyret 15. desember 2015.

             

Valg av fasadeløsning og tak - vedtatt i prosjektstyret 29.juni -2016 (PDF, 17 MB)

                                                                    
Filmer

Bli med inn i Rauma helsehus! 

- Animert video som viser framdriften til prosjektet                                                          

Høringsdokumenter Tjeneste-, organisasjons- og teknologiutvikling (TOT) - i helse og omsorgstjenestene

Ambisjonen for TOT-prosjektet er å møte innbyggernes behov for helse- og omsorgstjenester på en brukerorientert måte med god faglighet, og som gir trygghet ved alvorlig sykdom og sviktende helse.

Matproduksjon


Endelig vedtak i kommunestyret 27.09.16

                  

Valg av entreprenør og løsning.                

 


Avtale med Wenaasgruppen - vedtatt 27.09-16  (PDF, 50 kB)       

 

 

Etasjetegninger

Her er de siste etasjetegningene for bygget  (PDF, 3 MB)                                                            

 

 

Høringsdokumenter: Tjeneste-, organisasjons- og teknologiutvikling (TOT) - i helse og omsorgstjenestene - Rapport etter forprosjekt

 

Styringsdokument for forprosjektet TOT - vedtatt 15. desember 2015

 

Oppsummering av forprosjekt TOT - vedtatt 15. desember 2015 

Delprosjekt 1: Helhetlige pasientforløp - delrapport (PDF, 180 kB)


Vedlegg:
SWOT analyse (PDF, 188 kB)


Delprosjekt 2: Velferdsteknologi - delrapport (PDF, 189 kB)


Vedlegg:Rapport forstudie Rauma (SINTEF) (PDF, 2 MB)

Status utviklingstrekk velferdsteknologi (PDF, 961 kB)

Forventninger og rammebetingelser (PDF, 401 kB)


Delprosjekt 3: Matproduksjon og – distribusjon- delrapport (PDF, 167 kB)


Vedlegg:

RO- rapport generell del (PDF, 909 kB)

RO-rapport spesifikk del (PDF, 782 kB)

Referat befaring Giske kommune (PDF, 27 kB)

RO lysbilder fra folkemøte 2014 (PDF, 34 kB)

Tilbud prekvalifisering (PDF, 52 kB)

 

Delprosjekt 4: Hjelpemiddelhåndtering - delrapport (PDF, 189 kB)


Vedlegg:

Deltagere i arbeidsgruppe (DOC, 23 kB)

Samhandlingsdokument til rammeavtale (PDF, 82 kB)

Kommuneavtale (PDF, 28 kB)

 

Delprosjekt 5: LEAN i sjukeheim - delrapport (PDF, 111 kB)

 

 

Delprosjekt 6: Medisinhåndtering - delrapport (PDF, 104 kB)

 

 

Delprosjekt 7: Etablering av brukerutvalg - delrapport (PDF, 184 kB)


Vedlegg:

Ulike modeller for brukerutvalg (DOCX, 507 kB)

 

Delprosjekt 8: Organisasjon, bemanning og kompetanse - delrapport (PDF, 308 kB)
 

 

Delprosjekt 9: Aktivisering, friskliv og kultur (PDF, 148 kB) 


 

Delprosjekt 10: Kommunikasjon - delrapport (PDF, 85 kB)


Vedlegg:

Felles kommunikasjonsplan TOT og byggeprosjekt (PDF, 435 kB)

Interessentanalyse (PDF, 212 kB)

 

 

Nytt helsehus i Rauma - konseptstudie

Konseptrapporten fra SINTEF skal opp til politisk behandling i 16. desember 2014. Neste steg i prosjektet er forstudie med oppstart i januar 2015, forutsatt politisk godkjenning.

Konseptrapport for nytt "helsehus" i Rauma kommune (PDF, 4 MB) (3 MB)

Vedlegg 1: Funskjonsprogram med dimensjoneringsgrunnlag (PDF, 2 MB)

Vedlegg 2: Romprogram (PDF, 124 kB)

Vedlegg 3: Økonomi (PDF, 326 kB)

Vedlegg 4: Realiseringsmodell (PDF, 405 kB)

 

Forprosjekt helsehus

Forprosjektrapport - godkjent desember 2015 (PDF, 13 MB)

Landskapsplan nytt helsehus i Rauma (PDF, 704 kB)

 

Matproduksjon


Matproduksjon og distribusjon knyttet til helse og omsorg er tatt ut som et eget prosjekt, som går parallelt med planlegginga av helsehuset. Her er rapportene som er utforma av selskapet RO i Stjørdal. Løsninga som er valgt for matproduksjon er kok-kjøl prinsippet.

Opprinnelig løsning for kjøkken ble vedtatt 2. februar 2016. Det ble vedtatt å gå videre produksjonskjøkken på nabotomten til helsehuset. Se alternativ 2 i utredningsrapporten fra HENT AS

Kjøkkenløsning: Utredning alternativer for produksjonskjøkken med kostnad fra HENT AS (PDF, 14 MB)

 


Endelig vedtak for matproduksjon og kjøkkenløsning - 27.09-16


Dette fellesforslaget fra alle partier ble enstemmig vedtatt i Rauma kommunestyre:

1. Rauma kommunestyre vedtar at det nye helsehuset skal inneholde et produksjonskjøkken som skal dekke behovet for all middagsservering til alle som ønsker denne tjenestene i kommunen. Produksjonsmetoden er basert på «kok-kjøl» prinsippet, som gir full fleksibilitet med muligheter for «kok-server» på helsehuset

2. Rauma kommunestyre godkjenner avtale inngått 22.09.2016 med Wenaasgruppen om utvidet gave til realiseringen av Rauma helsehus

3. Rauma kommunestyre beklager overfor Møre og Romsdal fylkeskommune at avklaring av framtidig matforsyningskonsept for helse og omsorgstjenestene i Rauma har dratt ut slik at en nåikke lenger har plass til distriktstannlegeklinikken i Helsehuset. Rauma kommune vil samarbeide med fylkeskommunen for å finne en best mulig ny løsning for en moderne offentlig tannlegeklinikk på Åndalsnes

4. Økonomiske konsekvenser av vedtaket ovenfor innarbeides i økonomiplanen for 2017-2020 når oversikt over de endelige merkostnadene foreligger

5. Kommunestyret gir prosjektstyret fullmakt til å godkjenne endelige løsninger/kontrakter i tråd med vedtaktet.

 

Alle saksdokumenter finner du her


Produksjon og distribusjonsløsning- rapport fra RO

Generell del: Utredning av produksjon og distribusjon av mat innen omsorgstjenestene i Rauma kommune (PDF, 954 kB)

Spesifikk del: Utredning av produksjon og distribusjon av mat innen omsorgstjenestene i Rauma kommune (PDF, 782 kB)

 

Gi dine innspill til hvordan helsehuset kan bli enda bedre!

Send mail til prosjektet med dine meninger om hvordan prosjektet kan bli enda bedre. Det er i samspillsfasen fram mot jul at du har mulighet til å komme med dine ideer og meninger. Hjelp oss å gjøre dette viktige bygget til landets beste helsehus! Informasjon om prosjektet finner du på denne siden, samt at detaljert prosjektbeskrivelse av bygget ligger i servicetorget på rådhuset.

Send inn dine innspill her.

E-post: helsehuset@rauma.kommune.no

Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering