Borgerlig vigsel i Rauma

Fra 2018 har kommunene tatt over ansvaret for borgerlige vigsler. Vigslene kan gjennomføres på rådhuset eller på andre steder etter avtale. Her finner du oversikt over mulighetene og hvordan ordningen fungerer i Rauma kommune.  

Hvem kan vigsels i Rauma kommune

I Rauma kommune kan alle som oppfyller kravene fastsatt i ekteskapsloven bli vigslet, dette inkluderer kommunens egne innbyggere, innbyggere i andre kommuner, personer bosatt i utandet og utalandske statsborgere.

 

Når

Kommunens egne innbyggere og personer bosatt i utlandet har rett til et gratis vigselstilbud, i Rauma kommune er dette tilbudet mandag til fredag (med unntak av helligdager) kl. 09:00-15:00 i Rådhusets vigselsrom. Vigsel kan også utføres i dette tidsrommet for personer bosatt i andre kommuner.

Rauma kommune tilbyr også å utføre vigsler på lørdag dagtid, dette forutsetter at kommunen har mottatt beskjed i god tid (minst seks uker i forveien). Etter særlig avtale med vigsler kan også andre tidspunkt avtales.

Brudeparene blir bedt om å oppgi ønsket dato og tidspunkt og evt. alternative datoer og tidspunkt. Kommunen vil forsøke å imøtekomme ønsker, men dette avhenger av tilgjengelighet av vigsler og lokale.

 

Hvor

Vigsel kan utføres i kommunes vigselsrom (per tiden møterom 515), bruk av dette rommet er gratis  for de som benytter seg av kommunens gratistilbud. Innbyggere i andre kommuner må dekke leie for bruk av vigselsrommet. Det er også anledning til å avtale andre steder for vigsler, både i kommunalt lokale og andre steder. Brudefølget må i disse tilfellene dekke leie selv. Stedet for vigselssermonien skal være mulig å nå fra offentlig vei med mindre annet er avtalt med vigsler.

 

Vigslere

I rauma kommune er følgende personer vigslere:

  • Ordfører Lars Olav Hustad
  • Varaordfører Arne Hop
  • Formannskapsmedlem Magnhild Vik
  • Rådmann Toril Hovdenak
  • Ass. rådmann Perry Ulvestad
  • Leder for servicetorget Liv Jorunn Horgheim
  • Rådgiver Trygve Børsting

Vigsler vil bli valgt av kommunen ut ifra tilgjengelighet. Det er mulig å reservere seg fra å bli vigslet av en folkevalgt hvis man ønsker en politisk nøytral vigsler.

 

Praktisk gjennomføring av vigselen

Det avsettes 15 minutter til vigselen, omtrent halvparten av tiden går med til å lese det fastsatte vigsselsformularet. Vigselsformularet kan leses på nynorsk, bokmål eller engelsk. For andre språk må brudeparet på selv stille med tolk/oversetter. Den øvrige tiden kan brukes til kulturelle innslag, ringutveksling o.l. etter brudeparets ønske.

For at vigselen kan utføres må to vitner være tilstede. Dette kan være forlovere eller andre personer som brudeparet velger. Vitnene må være myndige. Kommunen stille med vitner på vigsler som finner sted på Rådhuset, mandag til fredag kl. 09:00-15:00. Brudepar som ønsker dette må gi beskjed i forbindelse med henvendelsen til kommunen.

Før vigselen kan starter må brudeparet framvise gyldig legitimasjon. Vitner må også på forespørsel kunne framvise legitimasjon.

Når vigselen er gjennomført blir mottar brudeparet et bekreftet kopi av prøvningsattesten (denne blir sendt i posten hvis vigselen gjøres på annet sted enn rådhuset), denne fungerer som midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest utstedes av folkeregisteret.

 

Prøvningsattest

Før en vigsel kan utføres må brudeparet søke folkeregisteret om prøvningsattest. Denne attesten bekrefter at kravene for å bli vigslet er oppfylt. Attesten er gyldig i fire måneder og forventet saksbehandlingstiden er på 2-3 uker. Det er derfor viktig at brudeparet søker om denne attesten i god tid før vigselen. Når prøvningsattesten er mottatt må originalversjonen sendes til kommunen:

Rauma kommune
Vollan 8A
6300 Åndalsnes

Les mer om prøvningsattesten og søk på skatteetatens nettsider.

 

Slik avtaler du tidspunkt for vigsel

For å avtale tidspunkt for vigsel  må brudeparet ta kontakt med kommunen med skjemaet «henvendelse om vigsel». For vigsler som skal gjøres i mandag til fredag kl. 09:00-15:00 er det ikke fastsatt noen tidsfrist, men vi anbefaler brudeparet å være ute i så god tid som mulig og minst tre uker før. For vigsel på andre tidspunkt inkl. lørdag må henvendelsen være innsendt senest 6 uker før ønsket vigselsdato. 

Send henvendelse til kommunen om vigsel

 

Kostnader

Rauma kommune tilbyr et gratis tilbud til sine egne innbyggere og personer bosatt i utlandet mandag til fredag (med unntak av helligdager) kl. 09:00-15:00, vigslene foregår i kommunens vigselsrom (per tiden møterom 515). For at et par skal regnes som bosatt i kommunen må minst en i brudefølget ha folkeregistret adresse i kommunen. For tilbud til personer bosatt i andre kommuner eller vigsel til annen tid og/eller sted enn det nevnt over tilkommer det et gebyr.

Trykk her for å se oversikt over gebyrsatsene. (PDF, 85 kB)

Sist endret 26.01.2018 12.17
Fant du det du lette etter?
Artikkel (1)
 
Login for redigering