Adresseringsprosjektet
Publisert 18.11.2016
Adressering - vegnavn med pilhenvisning

Navnekomiteen har kommet med forslag til navn på 12 veger på Åndalsnes m/dalen, 24 veger på Sørsida og de 5 hovedvegene i kommunen. Frist for å komme med skriftlig merknad til Navnekomiteens forslag er 15.05.2016.

Publisert 15.05.2017

Navnekomiteen foreslår at veg B4 fra Fv.64 til Rosvang gård på nordsida får navnet Rosvangvegen. 

Publisert 18.11.2016

Utvalg for plan og forvaltning vedtok i møte 03.11.2016 at hovedvegen opp Romsdalen skal hete Romsdalsvegen.

Publisert 18.11.2016

Her finner du en oversikt over hva som er gjort til nå og hva som skal gjøres fremover i adresseringsprosjektet i Rauma kommune. 

Publisert 18.11.2016

Her finner du lista over vedtatte vegnavn i Rauma kommune.  

Publisert 19.09.2016

Planutvalget gjorde i møtet 15. september vedtak om nye vegnavn for hovedvegene i kommunen, samt Åndalsnes med dalen og sørsida.  

Publisert 13.09.2016

I forbindelse med adresseringsprosjektet arbeides det med å gi navn til de veger i kommunen som ikke har noe offisielt navn. 

Publisert 05.07.2016

Kartverket reiser navnesak på skrivemåten av gårdsnavnet til gnr.182, bnr.1 i Rauma. Det er i dag to offisielle skrivemåter, Lebergsvika og Lybergsvik. Formålet med navnesaka er å fastsette en skrivemåte på gårdsnavnet. Gårdsnavnet kan evt. brukes som del av adressenavnet (navn på veg).

Publisert 22.01.2016
hduh.png

Planutvalget vedtok før jul nye vegnavn på nordsida og i Isfjorden. Ettersom noen av navnene ble vedtatt etter benkeforslag må tre av navnene ut på ny høring. Dette gjelder Hensvegen, Heinålivegen og Dalsbygdvegen.

Publisert 11.12.2015

Vedtakene til nye vegnavn i Isfjorden og Nordsida ble vedtatt i planutvalget 2. desember.  

Publisert 20.08.2015
Adressering - henvisningsskilt med adressenavnskilt

Navnekomiteen har nå ferdigstilt sin endelige innstilling til vegnavn for Nordsida og Isfjorden. Innstillingen skal behandles i planutvalget 26.08. 

Publisert 06.07.2015

Rauma kommune har fått svar fra fra Språkrådet på spørsmål om det er mulig å reise ny navnensak for to gårdsnavn som inngår i adressenavn. Dette gjelder Rygjerd og Breivik.  

Publisert 21.05.2015

Navnekomiteen ber om forslag til nye vegnavn i følgende. områder :

  • Åndalsnes og Romsdalen                                                                                          
        (ingen nye vegnavn for Veblungsnes i denne omgang)

  • Sørsida

  • 4 hovedveger

Publisert 20.05.2015

«Se stedsnavn er Kartverkets nettløsning for innsyn i Sentralt stedsnavnregister (SSR). Her kan du søke på alle stedsnavn i Norge og få informasjon bl.a. om skrivemåte og navnevedtak.»

Se stedsnavn

(Velg Sjå andre karttjenster > Stedsnavn)

Publisert 20.05.2015
RaumaKommune_Symbol.jpg

 

Rauma kommune har satt i gang prosjektet som skal gi alle veger og gater i kommunen en offisiell vegadresse i form av adressenavn med adressenummer og evt. bokstav.                           
Dette gjelder de veger og gater som i dag ikke har en offisiell adresse. (Se liste over vegnavn i Rauma kommune pr. mars 2014).  

Publisert 27.03.2015

Forslagene fra Navnekomiteen til vegnavn for de aktuelle vegparsellene i Isfjorden og Nordsida har som kjent vært ute på høring. Innen fristens utløp 15. februar, var det kommet inn en del merknader for begge områder, men mest for Isfjorden-området.

Det er laget sammenstillinger over alle merknader som kom inn fordelt på de to områdene:

Publisert 27.03.2015

I Rauma har det kommet mange reaksjoner fra publikum på at lange adresseparseller, f. eks. fra Isfjorden sentrum til Grøvdalen (10 km) inntil nå har sett ut til medføre at grendanavnet for mange ikke kan bli en del av adressen. Dette foreslår nå departementet å endre på.  

Publisert 26.01.2015

Navnekomiteens forslag til vegnavn på Nordsida og i Isfjorden

Navnekomiteen hadde møte 07.01.2015 og kom med innstilling til vegnavn på 21 veger på Nordsida (PDF, 49 kB)og 13 veger i Isfjorden (PDF, 41 kB)Alle innsendte forslag til navn følger saken.

Innstillingen fra navnekomiteen legges nå ut på høring, frist for å komme med
merknader er 15. februar 2015

Min merknad til navnekomiteens forslag

Mail til: post@rauma.kommune.no

Brev til: Rauma kommune
v/ adresseendringsprosjektet
Vollan 8A
6300 Åndalsnes

Publisert 16.01.2015
Adressering - henvisningsskilt med adressenavnskilt

I forbindelse med at alle veger og gater i Rauma skal ha en offisiell vegadresse,  ber vi i denne omgang om hjelp til å finne gode, lokale navn i Isfjorden og på Nordsida.                                         
Det  vises til navnevalg i «Generell informasjon om adresseprosjektet», og «Lokal forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning i Rauma kommune».

Vi ber om forslag til vegnavn for 16 veger i Isfjorden og 21 veger på Nordsida.

Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering