Valg 2019

Valg 2019

Informasjon knytta til kommune- og fylkestingsvalget i Rauma kommune for 2019. 

Valg 2019