Hjemmestemming (ambulerende stemmegiving)

Hjemmestemming (ambulerende stemmegiving)

Velgere som ikke kan avgi stemme på grunn av sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt grunnet korona, kan søke om å få avgi forhåndsstemme ved stortingsvalget i 2021 der de oppholder seg.

Søknaden skal være kommet inn til kommunen innen kl. 10 på fredagen før valgdagen.

Søknaden kan sendes til post@rauma.kommune.no eller ring:

  • 47517417
  • 90092775
  • 92468218