Digitalt valgkort

Digitalt valgkort

Ved det kommende stortings- og sametingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.

Nå som alle får valgkortet digitalt, har alle velgere med en smarttelefon muligheten til å ha valgkortet tilgjengelig når de skal stemme.

Valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. På valgkortet står det hvilken valgkrets du tilhører slik at det er enkelt for deg å vite hvor du skal stemme på valgdagen.

Dersom du har med deg valgkortet i valglokalet, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet.

Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.