Medlemmer i utvalg, råd og nemnder

Medlemmer i utvalg, råd og nemnder

Her finner du en oversikt over medlemmer i utvalg, råd og styrer i Rauma kommune i valgperioden 2019-2023.

Oversikten ble sist oppdatert i september 2022, etter vedtak i kommunestyrets sak PS-69/22.

Kontakt

Servicetorget
E-post
Telefon 71 16 66 00

Veiledning og henvisning.