Informasjon om Koronaviruset

7. juli: Det er nå åpnet for at personer over 75 år kan ta 4. vaksine. Grunnet ferieavvikling vil det foreløpig kun være mulig å bestille time selv via nett eller telefon. Fra midten av august vil innkalle i denne aldersgruppen. De som bor på kommunal institusjon trenger ikke bestille time, de blir kontakta direkte. Det fortsatt mulig å ta dose 1, 2 eller 3. dose for alle aldersgrupper.

Bestill koronavaksinering    Registrer positiv selvtest

Click here for information about the Coronavirus in English. Click here for information in other languages.  

Press conferences, news, press releases and information from the Government in several languages.

Borgerundersøkelser

Borgerundersøkelser

Hvert andre år gjennomfører Rauma kommune borgerundersøkelse ved å intervjue 400 innbyggere fordelt over hele kommunen. Undersøkelsen ser på graden av tilfredshet knytta til kommunale tjenester, omdømme, demokrati, trygghet i hverdagen og en rekke andre variabler. Borgerundersøkelsen ble første gang gjennomført i Rauma i 2017.

Resultater 

2021

Borgerundersøkelsen 2021 - hovedoversikt (PDF, 613 kB)

Borgerundersøkelsen 2021 - tabellvedlegg (PDF, 367 kB)

2019

2017