Borgerundersøkelser

Borgerundersøkelser

Hvert andre år gjennomfører Rauma kommune borgerundersøkelse ved å intervjue 400 innbyggere fordelt over hele kommunen. Undersøkelsen ser på graden av tilfredshet knytta til kommunale tjenester, omdømme, demokrati, trygghet i hverdagen og en rekke andre variabler. Borgerundersøkelsen ble første gang gjennomført i 2017.

Resultater 

2019

2017