Informasjon om Koronaviruset

7. juli: Det er nå åpnet for at personer over 75 år kan ta 4. vaksine. Grunnet ferieavvikling vil det foreløpig kun være mulig å bestille time selv via nett eller telefon. Fra midten av august vil innkalle i denne aldersgruppen. De som bor på kommunal institusjon trenger ikke bestille time, de blir kontakta direkte. Det fortsatt mulig å ta dose 1, 2 eller 3. dose for alle aldersgrupper.

Bestill koronavaksinering    Registrer positiv selvtest

Click here for information about the Coronavirus in English. Click here for information in other languages.  

Press conferences, news, press releases and information from the Government in several languages.

Årsrapporter kommunalt eide/deleide selskap

Årsrapporter kommunalt eide/deleide selskap

Her finner du årsrapporter og regnskap til selskaper Rauma kommune har eierinteresser i.

Selskap

Kommunalt eide/deleide selskap
Tittel Publisert Type
Langjordsforbindelsen: Daglig leders orientering 2019

03.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2020-04-16 Daglig leders orientering 2019 Langfjordforbindelsen AS.pdf
langfjordsforbindelsen: Årsregnskap 2019

03.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2020-04-16 Årsregnskap 2019 Signert.pdf
Molde lufthavnsutvikling AS: Årsregnskap 2019

03.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Arsregnskap_2019_MLU.pdf
Molde lufthavnsutvikling AS: Styrets orientering

03.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Styrets_orientering.pdf
Rauma skisenter: Generalforsamlingsprotokoll 2019

03.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Generalforsamlingsprotokoll 2019.pdf
Astero: Årsberetning 2019 konsern

04.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årsberetning 2019 konsern signert.pdf
Astero: Konsernregnskap Astero AS 2019

04.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2.1 Konsernregnskap Astero AS 2019 signert.pdf
Muritunet: Årsmelding 2019

07.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årsmelding 2019 MT.pdf
Muritunet: Årsrekneskap 2019

07.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årsrekneskap 2019 MT.pdf
Visit Nordvest: Regnskap 2019

07.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Regnskap_2019.pdf
Visit nordvest: Protokoll generalforsamling Visit Nordmøre & Romsdal AS 2020

07.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Protokoll generalforsamling Visit Nordmøre & Romsdal AS 2020 signert.pdf
Norsk Tindesenter: Styrets redegjørelse for 2019

09.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Styrets redegjørelse for 2019.pdf
Norsk Tindesenter AS: Årsregnskap 2019

09.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2.1 årsregnskap v 11.06.20.pdf
Møreaksen: Årsregnskap 2019

10.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årsregnskap_Møreaksen_AS_–signert.pdf
Rauma skisenter: Offentlig regnskap 2019-2020

02.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2021-01-18 - korrigert Offentlig regnskap 2019-2020.pdf