Informasjon om Koronaviruset

7. juli: Det er nå åpnet for at personer over 75 år kan ta 4. vaksine. Grunnet ferieavvikling vil det foreløpig kun være mulig å bestille time selv via nett eller telefon. Fra midten av august vil innkalle i denne aldersgruppen. De som bor på kommunal institusjon trenger ikke bestille time, de blir kontakta direkte. Det fortsatt mulig å ta dose 1, 2 eller 3. dose for alle aldersgrupper.

Bestill koronavaksinering    Registrer positiv selvtest

Click here for information about the Coronavirus in English. Click here for information in other languages.  

Press conferences, news, press releases and information from the Government in several languages.

Ungdata

Ungdata

Ungdataundersøkelsen ble gjennomført ved alle grunnskolene i Rauma kommune, og på Rauma videregående skole våren 2021. Undersøkelsen er gjennomført på mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

Undersøkelsen gir et bredt bilde av hvordan ungdommene har det, og hva de driver med på fritiden. Resultatene for Rauma skiller seg i hovedsak ikke i særlig grad fra landet for øvrig på noen av de temaene som det blir spurt om, men noen ting utpeker seg likevel som vi kommer tilbake til  senere i saken.

Hva er ungdataundersøkelsen og hvem står bak den?

Ungdata er en spørreundersøkelse som gir et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de driver med i fritiden. Undersøkelsen gjennomføres på skoler over hele landet og baserer seg på et standardisert og kvalitetssikret spørreskjema som gjør det mulig å sammenlikne ungdommenes situasjon i ulike kommuner og fylker over tid.

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Oslo Met (Storbyuniversitetet) i samarbeid med regionale Kompetansesenter Rus står bak undersøkelsen, som er finansiert av Helsedirektoratet. Det er kommunene som står for den praktiske gjennomføringen.

Spørsmålene ungdommene svarer på har følgende tema: livskvalitet, venner, foreldre, skole, lokalmiljø, framtid, medier, organisert fritid, trening og fysisk aktivitet, helse, rusmidler, regelbrudd, vold og trakassering. Resultatene i undersøkelsen er et viktig bidrag og kunnskapsgrunnlag for videre planlegging og utvikling i sektoren.

2021

Ungdata
Tittel Publisert Type
Barneskoler i Rauma

27.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned More og Romsdal_Rauma_2021_Barneskolen_Kommune.pdf
Ungdomsskoler i Rauma

27.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned More og Romsdal_Rauma_2021_Ungdomsskolen_Kommune.pdf
Trendrapport ungdomsskole og VGS

27.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rauma 2021 - Trendrapport (ungdomsskole og VGS).pdf
Videregående i Rauma

27.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned More og Romsdal_Rauma_2021_Videregaende_Kommune.pdf

Kontaktinformasjon

Gunhild Dahle
Avdelingsleder Flyktningetjenesten
E-post
Mobil 476 33 810