Situasjon i Ukraina og beredskap

Situasjon i Ukraina og beredskap

Det er ingen umiddelbar fare for krig eller atomulykker i Norge. Men vi vet en del er bekymra og kjenner på usikkerhet knytta til situasjonen i Ukraina og hvordan man skal forholde seg til dette. Selv om det ikke er rapportert om utslipp fra kjernekraftverk i Ukraina, er risikoen for ulykker og uhell noe høyere enn normalt på grunn av krigføringen i landet. Det kan uansett være greit å sette seg inn i hva du kan gjøre på egenberedskap. Denne siden vil oppdateres med mer informasjon.

Egenberedskap

Egenberedskap - hva bør du ha hjemme ved hendelser og kriser

Jodtabletter

Det er kriseutvalget for atomberedskap (KUA) som ved en atomulykke vil vurdere om jodtabletter skal benyttes i Norge. KUA ledes av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Helsedirektoratet har bedt kommunen forsikre seg om at jodtabletter kan gjøres tilgjengelige for barn under 18 år, gravide og ammende på kort varsel.

Rauma kommune har levert ut lager med jodtabletter til skoler, barnehager, helsestasjon mm. i kommunen for å sikre rask distribusjon til alle aktuelle målgruppene om myndighetene bestemmer det.

DSB anbefaler husstander å ha Jodtabletter som en del av egenberedskapen. Tabletter kan kjøpes på apotek. Husk å forsikre deg om at du kjøper riktig type. 

Kort om jodtabletter

  • Jodtabletter skal kun tas ved en atomhendelse på det tidspunktet myndighetene anbefaler at de tas. Tablettene beskytter barn under 18 år, gravide og ammende mot utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen.
  • Bare i helt spesielle situasjoner med høy eksponering for radioaktivt jod er det aktuelt med tabletter til voksne mellom 18 og 40 år. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta tabletter. Personer med jodallergi og enkelte andre sykdomstilstander skal heller ikke ta slike tabletter.

Riktig bruk at jodtabletter ved radioaktivt nedfall (helsedirektoratet)

Informasjon fra Direktoratet for strålevern og atomberedskap (DSA) om jodtabletter

Nyheter fra DSA

Nyheter fra Direktoratet for stråleven og atomberedskap legges ut kontinuerlig her. 

Tilfluktsrom

I Sivilforsvarets kart ligger oversikten over offentlige tilfuktsrom i Rauma og resten av landet. Det er også en del som har private tilfluktsrom, men disse er ikke med i oversikten. Private tilfluktsrom er for dem som er tilknytta aktuelle eiendommer. Det kan for eksempel være personer som oppholder seg i kontorbygninger, skoler, barnehager, borettslag, bedrifter, butikker og hoteller.

Oversikt over offentlige tilfluktsrom i Norge

Nasjonale beredskapsressurser