Har du bolig til utleie for ukrainske flyktninger?

Har du bolig til utleie for ukrainske flyktninger?

Rauma er vertskapskommune for akuttinnkvartering av Ukrainske flyktninger. Dette er mer kortvarige opphold og det jobbes parallelt med videre bosetting av de som er i akuttmottak. Rauma kommune forbereder oss på å bosette ukrainske flyktninger på kort varsel når det eventuelt kommer forespørsel fra IMDI.

Prosessen med å ta imot flyktninger fra Ukraina og bosette dem i kommunen følger samme prosedyrer som bosetting av flyktninger fra andre land.  Å skaffe boliger til flyktninger er kommunens ansvar. Det er behov for å bosette både i private og kommunale boliger.

For å få til dette trenger vi din hjelp. Vi trenger en oversikt over tilgjengelige boliger og ber deg om benytte dette kontaktskjema. Dette skjemaet er ingen kontrakt, men en kartlegging. Dersom det blir aktuelt med å leie, vil vi ta kontakt med deg.