Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering Måndalen barnehage

På vegne av Rauma kommune har Arkitektene bbw varslet oppstart av arbeid med detaljregulering av Måndalen barnehage.

Publisert av Jan Petter Vad. Sist endret 02.11.2018

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for ny plassering av Måndalen barnehage, samtidig som dagens barnehageområde omreguleres til boligformål. Ny plassering er tenkt sør for eksisterende område.

Innspill og merknader til planarbeidet kan innen 23.11.2018 sendes til Arkitektene bbw as, Julsundvegen 4, 6412 Molde, eller e-post: post@bbw.no

Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering