Tilskudd til Spesielle miljøtiltak i jordbruket og Drenering av jordbruksjord

FylkesmanRyddig setervoll.JPG - Klikk for stort bilde nen i Møre og Romsdal har fordelt midler for ordningene Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) og Drenering av jordbruksjord

Landbruket i Rauma kan nå søke om økonomisk støtte til tiltak innenfor ordningene.  Søknad sendes til kommunen innen søknadsfristen 1. mai.    

 

 

 

 

Publisert av Edith Erlandsen. Sist endret 08.02.2018

Drenering - bilde.JPG - Klikk for stort bilde

Informasjon om ordningene og søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside https://www.rauma.kommune.no/tjenester/naring/landbruk/

 

Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering