Rapport om gondol på Åndalsnes: - lønnsomt prosjekt

En fersk rapport fra konsulentselskapet Menon viser at en utbygging av gondolbane til fjellet Aksla på Åndalsnes både er økonomisk lønnsomt og ønskelig fra kommunen og det lokale næringslivet. 

Ilustrasjonsbilde, utsikt fra Nesaksla - Klikk for stort bildeIlustrasjonsbilde, utsikt fra Nesaksla

Publisert av Arnt Olav Hønsvik Herjehagen. Sist endret 07.07.2017

På oppdrag fra Rauma kommune har Menon utviklet en forretningsplan, som skal være et grunnlag for å vurdere om den lenge omtalte ideen om en gondol til Aksla er realistisk å gå videre med. Det viser det seg altså at det er. Hovedgrunnene til det er:

  • Det er over 900.000 turister i kommunen hvert år, og mange av disse etterspør tilrettelagte opplevelser.
  • En gondolbane kan bidra til at flere turister stopper opp, bruker lengre tid og mer penger i Rauma.
  • Prosjektet er bedriftsøkonomisk lønnsomt. Analysen forutsetter et avkastningskrav på 10 prosent, en billettpris på 275 kroner tur-retur, og mellom 130 000 til 135 000 solgte billetter i løpet av et år. Investeringsperspektivet er 50 år, som er vanlig levetid for et slikt anlegg.
  • Analysen viser videre at gondolbane også vil være lønnsomt for næringslivet samlet sett i Rauma kommune.
  • For å oppnå lønnsom drift må man få omtrent 15 prosent av de tilreisende som er i Rauma i dag til å ta gondolbanen. Menon vurderer det som sannsynlig at en framtidig gondolbane oppnår lønnsom drift.

Gjennom å etablere en gondol til Aksla vil dette fjellet rett ved Åndalsnes bli et sentrum for en rekke aktiviteter. Fra før kommer Romsdalseggen ned over Aksla, Romsdalstrappa med utsiktspunktet Rampestreken går opp til Aksla og i høst åpner den nye Romsdalsstigen Via Ferrata som også går opp til Aksla.

Hovedtall

En gondol vil koste et sted mellom 130 og 160 mill. kroner å bygge. I denne kostnaden ligger også et publikumsbygg på toppen til vel 20 mill. kroner. Mer eksakt er den tekniske løsningen en pendelbane med to kabiner som hver har plass til 30-50 personer hvor den ene går opp når den andre kommer ned.

Menon anslår at mellom 82.000 og 209.000 billetter a 275 kroner tur-retur kan selges årlig gitt dagens antall besøkende til Åndalsnes, selv om en gondol i hovedsak kun vil ha trafikk i en utvida sommersesong. Antall solgte billetter antas å gradvis øke i takt med den forventede moderate veksten i turistankomster.

I sine vurderinger har Menon innhenta erfaringer fra flere lignende anlegg blant annet den nye Skyliften i Loen og Fjellheisen i Tromsø.

Hva skjer videre?

En gondolbane til Aksla er ett av om lag 20 reiselivstiltak som det jobbes med i Rauma innenfor en såkalt masterplan for reiselivet. Ambisjonen er at Rauma i 2025 skal ha en omsetning i reiselivet på 200 mill. kroner med tilsvarende 200 ansatte i denne næringen.

Ordfører Lars Olav Hustad sier at i første omgang skal gondolrapporten diskuteres i styringsgruppa for utvikling av reiselivet den 16. august og i formannskapet 22. august. Ordføreren er klar på at det ikke er en kommunal oppgave å bygge en gondol, men at kommunen har tilrettelagt for en slik utbygging blant annet ved at tiltaket allerede er innarbeidet i vedtatt kommunedelplan og vil være en aktiv pådriver for å realisere prosjektet.

- Neste fase nå blir med Menon-rapporten i handa å gå i dialog med det lokale næringslivet samt regionale og nasjonale aktører om hvordan vi kan få realisert en gondol til Aksla – ikke som et isolert tiltak i seg selv, men som et viktig trekkplaster og aktivitetstilbud i en totalutvikling av reiselivet i Rauma og regionen, sier ordfører Lars Olav Hustad.

 

Kontakter

Menon: Tori Løge, seniorøkonom/prosjektleder Menon AS – mobil 90155184

Rauma kommune: Lars Olav Hustad, ordfører – mobil 901 77 782


 

 

Last ned hele rapporten fra Menon her (PDF, 2 MB)

Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering