PostNord Åndalsnes tildeles Næringsprisen

Styret for Rauma kommunale Kraftfond tildeler årets næringspris til PostNord Åndalsnes. 

postnord-om-oss_660x205_90.jpg - Klikk for stort bilde

Publisert av Arnt Olav Hønsvik Herjehagen. Sist endret 27.11.2017

De har lagt til grunn at PostNord sin lokasjon på Åndalsnes har et sterkt fagmiljø innen sine avdelinger og har også bekreftet sin sterke posisjon i konsernet gjennom de siste årene. IT avdelingen står i en særstilling med sitt innovative utviklingsarbeid til stor nytte for hele konsernet. Fagområdet IT ledes av Dag Unhjem som fremheves som en viktig leder for at avdelingen har sin sterke posisjon også i konsernledelsen.

Sammen med sine ansatte har PostNord Åndalsnes den nødvendige utviklingskompetansen i konsernet. Økonomi- og trafikkavdelingen er lokalt viktige funksjoner som giør lokasjonen på Åndalsnes til en stor og sentral arbeidsplass også i Rauma.  PostNord Åndalsnes har i siste tre årene økt bemanningen med 20 kompetansearbeidsplasser.

Bedriften er svært sterkt forankret i Rauma og er ofte synlige i samfunnet, blant annet stiller de gjerne opp med bedriftslag på ulike arrangement. Bedriften legger vekt på god trivsel i arbeidshverdagene og bygging av samhørighet.

PostNord Åndalsnes har lokale ringvirkninger for øvrig næringsliv. Selskapet er en storbruker av gods på tog og benytter ellers i stor grad lokale transportører til transport på vei i regionen. 

 

Næringsprisen deles ut 29. november kl 18.00 på Rauma kulturhus. Les mer her

 

Fakta om PostNord

PostNord er et nordisk konsern med 33000 medarbeidere som tilbyr logistikk- og kommunikasjonsløsninger. Konsernet har en lokasjon på Åndalsnes med tre avdelinger,  IT-ØKONOMI-TRANSPORT

IT avdelingen er en total leverandør innen utvikling og forvaltning, IT infrastruktur, drift og brukerstøtte /support. Det er i alt 48 ansatte hvorav 39 tilhører Åndalsnes. Avdelingens ansvar er å ivareta all IT for PostNord Norge, samt  utvikling og utrulling av nordisk IT produksjonssystem for logistikk i hele PostNord. Avdelingen er ledet av Dag Unhjem.

Økonomiavdelingen er todelt med 16 ansatte innen økonomi funksjon shared services og 7 innen salgstøtte/kundeservice.  Avdelingen ledes av Tronn Flittie.

Transportfunksjonen inkluderer terminalansatte for lossing og lasting av containere og  biler til/fra lokasjonen, henting og distribusjon.  Transportavdelingen er underlagt sjef for region Vest og ledes av Espen Nilsen.  Avdelingen har 11 årsverk og engasjerer fire transportører med omkring 20 sjåfører.

 

Kontaktperson

Arne Steffen Lillehagen, styreleder Kraftfondet: 920 99 055

Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering