Offentlig ettersyn - Områderegulering Setnesmoen skyte- og øvingsfelt

Utvalg for plan og forvaltning har i møte 27.04.2017 saksnr 14/2017, vedtatt å legge forslag til områderegulering for Setnesmoen skyte- og øvingsfelt ut til offentlig ettersyn.

Publisert av Jan Petter Vad. Sist endret 10.05.2017

Formålet med planen er å sikre en videre drift på området, og samtidig legge til rette for en eventuell framtidig modernisering av anleggene. Det legges ikke opp til noen utvidelse av området, og heller ikke økt bruk. Videre drift av golfbanen er sikret i planforslaget.

Eventuelle merknader sendes til Rauma kommune, Vollan 8A, 6300 Åndalsnes, eller e-post: post@rauma.kommune.no innen 5.juli 2017.

Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering