Offentlig ettersyn - Detaljregulering E136 Stuguflåten - Raudstøl

Utvalg for plan- og forvaltning har i møte 02.11.2017, saksnr 64/2017, vedtatt å legge forslag til detaljregulering for E136 Stuguflåten - Raudstøl ut til offentlig ettersyn.

Publisert av Jan Petter Vad. Sist endret 17.11.2017

Formålet med planen er å legge til rette for utbedring av E136 fra tofeltsveg til trefeltsveg i en lengde på omlag 4,3 km. Det blir også lagt til rette for å etablere gang- og sykkelveg fra Stuguflåten til avkjørselen til Brude/Mardalen.

 

Eventuelle merknader sendes til:
Statens vegvesen Region midt
Postboks 2525
6404 Molde
eller e-post: firmapost-midt@vegvesen.no

Høringsfrist er sett til 05.01.2018.

Plandokumentene kan du finne her.

Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering