Ny reiselivssatsing i Rauma: Stiftet Romsdalen AS

Rauma kommune og Romsdal Reiseliv og Handel har i samarbeid tatt initiativ til å opprette et nytt reiselivsselskap som skal utvikle, bygge, eie, drifte, samordne og markedsføre reiselivsvirksomhet i Rauma. Kort og godt et investeringsselskap som skal være i stand til å ta de tyngre løfta som skal til for at Rauma skal kunne utnytte potensialet innen reiseliv bedre. 19. desember inviterte aktørene til stiftelsesmøte for det nye selskapet, Romsdalen AS. Lokale aktører som deltok i møtet tegnet seg for til sammen 800 000 i startkapital. 

(C) Nils Øveraas.jpg - Klikk for stort bilde

Publisert av Arnt Olav Hønsvik Herjehagen. Sist endret 20.12.2017

Bakgrunn

Rauma er en reiselivskommune med stort potensial. Det har lenge vært diskutert hvordan Rauma best mulig kan utnytte dette potensialet. Som et ledd i dette arbeidet har sentrale aktører i reiselivet i Rauma sett til andre som har knekt denne koden. 24. oktober var det et informasjonsmøte på kulturhuset med Flåm AS om hvordan de jobbet med å utvikle reiselivet i Aurland. Satsinga i Flåm er en av de økonomiske suksesshistoriene innenfor norsk reiseliv. Flåmbygda har mange likheter med Rauma og Åndalsnes med vekt på naturopplevelser, overnatting, cruisetrafikk og ikke minst Flåmsbana.

 

Rauma skal ikke bli som Flåm, men kommunen har mye å lære av dem – både når det gjelder organisering og ikke minst produktutvikling, markedsføring, salg og drift/logistikk. På møtet i oktober ble det sagt at en ville komme tilbake med invitasjon til et stiftelsesmøte av et selskap, tilsvarende Flåm AS, før jul. Dette skjedde 19. desember. I stiftelsesdokumentene har Rauma sitt nye reiselivsutviklingsselskap fått navnet Romsdalen AS.

 

Etablering i flere faser – de lokale først

Det vil bli gjennomført flere emisjoner, der de som allerede har tegnet seg og andre lokale kan gå inn med ytterligere midler om de ønsker. Det vil bli en ny runde for lokale i løpet av januar. Det vil også bli kjørt emisjoner mot regionale og nasjonale aktører. Flere har allerede vist interesse.

 

- Vi fikk tidlig signal fra eksterne investorer om at skulle det bli aktuelt å gå inn i Rauma med reiselivsinvesteringer, så måtte en være sikker på at de var ønsket fra kommune og det lokale næringslivet, og at Raumamiljøet sjøl ville være med på investeringene. Derfor har vi etablert ei gruppering av lokale investorer etablerer selskapet i første omgang.  Deretter lager vi en forretningsplan og inviterer inn eksterne investorer i neste fase som passer inn i de satsingene som selskapet ønsker å gjennomføre, sier ordfører i Rauma kommune, Lars Olav Hustad.

 


Mange selskaper

Hvordan vil det nye selskapet vil plassere seg i forhold til andre reiselivsselskap og aktører? Fra før har vi jo både det lokale reiselivslaget Romsdal Reiseliv og Handel og Rauma er med i Visit Nordvest der Raumas ordfører er styreleder i og som nettopp har ansatt ny reiselivsdirektør.

 

- Disse aktørene vil fungere side og side med det nye selskapet. Romsdal Reiseliv og Handel vil primært være en medlemsorganisasjon for alle reiselivsbedriftene og koordinere både felles utviklingstiltak og salg/markedsføring for sine medlemmer. Visit Nordvest er et felles markedsføringsselskap for hele Nordmøre og Romsdal med hovedvekt på det internasjonale markedet. Romsdalen AS– skal utvikle de kommersielle produktene som gjør at turistene både kommer til vårt område og legger igjen penger her. Målet med det nye selskapet er at det skal bli en kraftig utviklingsmotor for reiselivet i Rauma, som er robust nok til å ta de store utviklingstiltakene, sier styreleder i Romsdal Reiseliv og Handel, Trond Jansen.

 

Det viktigste er at vi skal utvikle reiselivet til en hovednæring i Rauma – noe vi har alle forutsetninger for – så må investeringene i aktiviteter og tilbud vesentlig opp slik at stadig flere turister kommer hit, blir her lengre, legger igjen med penger, og får opplevelser for livet – hele året rundt!

 

Styret

Styreleder blir Rauma-ordfører Lars Olav Hustad. Med seg i styret har han Svein Kroken (Kroken-Invest AS), Ottar J. Aare (Molde og Romsdal Havn IKS), John Emil Myhre (NSB), Trond Jansen (Romsdal Reiseliv og Handel) og Ivar Brennhovd (Friluftslek AS). Oddbjørn Vassli er midlertidig engasjert som daglig leder.

 

Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering