Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Bufdir lyser nå ut midler som skal bidra til å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Publisert av Arnt Olav Hønsvik Herjehagen. Sist endret 21.11.2017

Les hele utlysningen på tilskuddsidene til Bufdir.

 

Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Søknadsfrist: Søknadsfristen for tilskuddsåret 2018 er 8. desember 2017. Søknadsskjemaet sendes inn gjennom Bufdirs søknadsportal

Mål for ordningen

 

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

 

Målgruppen

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

 

Hva kan dere søke om tilskudd til?

Dere kan søke om tilskudd til tiltak som:

  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenae

 

Prioriteringer for 2018

  • Søknader fra kommuner og bydeler med store levekårsproblemer
  • Tiltak som skjer i et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester.
  • Tiltak som fremmer integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn.
  • Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker.

 

Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering