Møre og Romsdal Bondelag inviterer til temadag om eigarskifte i landbruket

Bondelagslogo.png - Klikk for stort bilde

Laurdag 17. november 2018

kl 10.30 – 17.00

på Skarstua, Fræna/Molde

Tilsvarande samlingar siste åra har vore så

populære at M&R Bondelag på nytt inviterer

til samling med tema Eigarskifte i landbruket.

 

Publisert av Edith Erlandsen. Sist endret 22.10.2018

 Advokat Ole Houlder Rødstøl dekker

det faglege innhaldet. I det daglege er han

partnar i advokatfirmaet Øverbø Gjørtz med

kontor i Molde. Han er samarbeidsadvokat

for Norges Bondelag, med særlege arbeids-

områder knytt til generasjonsskifte, generell

forretningsjuss, odelsrett og skatt.

Det blir fokus på:

Planlegging av eigarskifte – regelverk.

Gjennomføring av eigarskifte – regelverk.

 Kva partane kan gjere påeiga hand og

kva det bør søkjast hjelp til for å unngå gjera feil, m.v.

Målgruppe er i utgangspunktet alle som har tilknyting til garden, både ny og gammal generasjon, som skal inn i eller er inne i ein eigarskifteprosess.

Deltakaravgift kr 450,- som inkluderer lunsj.

Påmelding innan fredag 9. november til:

Møre og Romsdal Bondelag, tlf 71 20 28 90, mob/sms 99 72 63 99

E-post: more.romsdal@bondelaget.no

Heimeside: www.bondelaget.no/moreogromsdal

Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering