Kunngjøring: Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler

I henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, paragraf 17-4 første ledd varsles det at Rauma kommune vil starte opp forhandlinger om utbyggingsavtaler med følgende tiltakshavere:

 

Java Holding AS om utbyggingsavtale for bruksendring av Vollan 3, gnr/bnr 26/187.

Vollanprosjekt AS om utbyggingsavtale for ombygging av Vollan 17, gnr/bnr 26/193.

Åndal Eiendom AS om utbyggingsavtale for oppføring av boligbygg i Isfjordsvegen 2, gnr/bnr 26/43 og 44

Felles

 

Utbyggingsavtalene vil bl.a. omhandle nødvendig infrastrukturtiltak slik de fremkommer i reguleringsplanen for Åndalsnes sentrum vedtatt 17.12.13 og rekkefølgebestemmelser vedtatt i samme plan.

 

Fremforhandlede avtaler vil bli lagt ut til offentlig ettersyn. Inngåtte avtaler vil bli kunngjort. Spørsmål kan rettes til Rauma kommune, ved utbyggingssjef Heidi Skaug, Vollan 8a, 6300 Åndalsnes, tlf: 71 16 66 00 post@rauma.kommune.no Eventuelle merknader må være kommunen i hende innen 06.04.2018.

 

                                                                                                                      Utbyggingssjefen

 

Sist endret 06.03.2018
Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering