Kraftfondet støtter spennende prosjekter

Kraftfondet i Rauma kommune har i dag innvilget over 600 000 kroner i støtte til en rekke særs spennende og varierte prosjekter. Det ble gitt midler til blant annet forretningsplan for gondolbane, finansiering av Via Ferrata, gårdssamarbeid og til utvikling av villmarksbryllup i Rauma!

En del av traseen for Via Ferrata på Åndalsnes - Klikk for stort bildeEn del av traseen for Via Ferrata på Åndalsnes

Publisert av Arnt Olav Hønsvik Herjehagen. Sist endret 23.02.2017

Gondolbane Åndalsnes

Gondolbane på Åndalsnes har vært utredet og undersøkt tidligere. Det er nylig utført en undersøkelse som antyder en kostnad på 70 mil. kr for en to kabin pendelbane opp til Nesaksla. Det er avsatt trasé i kommuneplan Åndalsnes og reguleringsplan sentrum Åndalsnes. Det kreves en studie av finansiering og lønnsomhet for å vurdere forretningsmessige forhold for en gondolbane på Åndalsnes.

Rauma kommune ved rådmannen har tatt initiativ for å gjennomføre en slik kvalitativ forretningsplan for gondolbane på Åndalsnes og søkt midler fra Kraftfondet.

Vedtak
Kraftfondet innvilger Rauma kommune 200.000 kr til dette arbeidet.

 

Solgård fisk AS

Solgård fisk AS på Vågstranda har fått tilskudd for å etablere driftsbygg ved sjøen. Driftsbygningen skal betjene virksomheten som er rettet mot fangst og levering av leppefisk, hummer og krabbe.

Vedtak

Kraftfondet invilger 100.000 kr til prosjektet

 

Romsdalsgårdene AS

Romsdalsgårdene skal etablere et felles selskap for å sikre godt samarbeid og felles markedsføring. Selskapet består av Woldstad Gård, Devold gård, Vingård Tuen, Monsås Gård, Lensmannsgården  og Rosvang Gaard.

Vedtak

Kraftfondet innvilger 40.000 til dette prosjektet


Gründerrom Næringshagen

Nordveggen AS søker om å etablere grüderrom som en del av forarbeidet frem til Innovasjonssenteret. Dette er innredning og tilrettelegging av et ledig kontor i Rauma Næringshage som vil bli overflyttet i Innovasjonssenteret når det er på plass.

Gründer rommet skal være til etablere som har behov for en plass å arbeide, gjerne i nettverk med andre etablere og overfor hjelpeapparatet. Nordveggen ønsker å komme i gang nå og trenger finansiering for at dette skal bli en mulighet.

Vedtak

Kraftfondet innvilger søknaden fra Nordveggen AS et tilskudd på 48.000 kr for å etablere gründerrom. Midlene inngår i ramme som er satt til disposisjon for etableringer som er knyttet til Romsdal Innovasjonssenter AS. 

Det settes vilkår at inventar og utstyr overflyttes til innovasjonssenteret når det er etablert.

 

Via Ferrata - Åndalsnes

Norsk Tindesenter Eiendom AS søker om tilskudd for etablering av Via Ferrata til en totalkostnad 2.200.000 kr, det søkes om 500.000 kr i tilskudd fra Kraftfondet.

Vedtak

Styret for Kraftfondet innvilger søknaden delvis ved å tildele Norsk Tindesenter Eiendom AS et etableringstilskudd på 200.000 kr for bygging av Via Ferrata. Styret finner ikke grunnlag for å avvike hovedregelen om øvre tilskuddsbeløp.

Norsk Tindesenter Eiendom AS gis et lån på 300.000 som er rentefritt og nedbetales over fem år med like avdrag gjeldende fra 2018.

 

Romsdalevent AS - Villmarksbryllup

Villmarksbryllup bygger videre på etablering av villmarks campen og det finnes ikke tilsvarende produkt. Derfor kan dette bli en god mulighet for å skape et tydelig mål for gjennomføring, og et bryllup er et arrangement som har en stoppeffekt – det varer ofte mer enn en dag – vanligvis en helg. Søknaden er vurdert til å være i samsvar med mål og strategier i plan for reiseliv og handel.

Romsdalevent AS har campen og har spesialisert seg på å designe opplegg, et bryllup vil passe inn i konseptet. Brudeparet vil gjerne har sitt eget bryllup design. Når det meldes om økt etterspørsel og det ikke finnes lignende tilbud, bør dette konseptet bli noe å bygge videre på for selskapet. Bryllup i friluft og feiring i en villmarks camp støtter under kommunen sin visjon.


Vedtak

Styret for Kraftfondet innvilger Romsdalevent AS et tilskudd på 46.800 kr for utvikling av konseptet «villmarks bryllup».

 

Utsatt sak

Opparbeidelse av næringsareal Åfarnes - Promonor AS

Saken utsettes, det bes om mer informasjon knyttet til  andre finanseringsmuligheter.

Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering