Kartlegging av elva Rauma

I samband med kartlegging av naturfare og ev. framtidig planlegging av sikringstiltak, vil NVE utføre kartleggingsarbeid i elva Rauma i perioden frå 3. juli til 20. november 2017.

 

Området som skal kartleggast er elva Rauma frå Sogge bru til utløpet i fjorden, ei strekning på om lag 8 km. Kartlegginga vil verte utført med laserscanning frå fly, ekkolodding frå båt og måling av tverrprofil i elva med handhalde måleutstyr. Det kan difor påreknast ferdsel med båt langs elva Rauma og ferdsel av landmålarar i området i løpet av denne tidsperioden.

Sist endret 26.06.2017 14.40
Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering