Høring angående forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem

fasade1.png - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

Rauma kommune har sendt ut på høring forslag til forskrift om tildeling av langtidsopphold på sykehjem.

Publisert av Trygve Børsting. Sist endret 20.03.2017

Formålet med forskriften er å sikre rettsstillingen til pasienter og brukere med omfattende bistandsbehov når det gjelder retten til sykehjemsplass. Forskriften skal tydeliggjøre hvilke vurderingsmomenter Rauma kommune legger til grunn for å tildele langtidsopphold i sykehjem. Videre skal forskriften tydeliggjøre hvordan Rauma kommune skal følge opp personer som står på venteliste til langtidsopphold i sykehjem.

Rauma kommune legger til grunn at forskriften gjeder kommunens sykehjem, som pr. i dag er Åndalsnes sjukeheim og Rauma sjukeheim. Når Helsehuset er ferdigstilt, vil det være Helsehuset som er kommunens sykehjem. 

Det tas sikte på politisk behandling av forskriften i juni 2017, med ikrafttredelse 01.07.2017.

Alle som ønsker kan gi uttale til høringen.

Frist for å avgi høringsuttalelse er 10.04.2017. Høringsuttaler merkes med sak.nr. 17/500

Trykk her for å levere høringsuttale

 

Høringsdokumenter:

Høringsbrev (PDF, 98 kB) 

Forslag til forskrift (PDF, 11 kB)

Merknader til forskriften (PDF, 97 kB)

 

For å lese mer om bagrunnen for forskriften se stortingsproposisjon 99 L (2015-2016) og innstilling 372 L (2015-2016)

Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering