Helsehus-rettsaken: - Feil bruk av ressurser

Nesten tre år etter at Rauma kommune utpekte HENT AS som vinner av konkurransen om å bygge Rauma Helsehus. Nå må Rauma kommune møte i retten for å forsvare seg mot entreprenøren Veidekke, som mener at de burde hatt oppdraget. Veidekke krever en erstatning på 25 mill. kroner i såkalt positiv kontraktsinteresse.  

helsehus.png - Klikk for stort bilde

Publisert av Arnt Olav Hønsvik Herjehagen. Sist endret 01.02.2018

Rettsaken skjer fem uker før helseminister Bent Høie den 20. mars kommer til Åndalsnes for å åpne helsehuset.


- Dette er rettsaken som det etter mitt syn ikke burde vært brukt tid og ressurser på, verken av Veidekke, kommunen eller rettsvesenet. Jeg hadde helst sett at kommunen fikk bruke tiden og ressursene til å fokusere fullt og helt på oppstarten av den nye helsehuset og kvaliteten i tjenestene, sier ordfører Lars Olav Hustad som selv satt i bedømmelseskomiteen for de innkomne tilbudene, sommeren 2015.

 

Det spesielle med denne saken er at striden ikke står om at HENT leverte det beste tilbudet. Det Veidekke hevder, er at HENT sitt tilbud skulle vært avvist fordi selskapet både skulle har tatt forbehold om grunnforholda og leverte et løsningsforslag som var i strid med utkastet til reguleringsplan for området.

 

Kommunen avviser både Veidekkes påstander og erstatningskravet. Kommunen framholder at HENT i sitt tilbudsbrev nettopp har skrevet under på at de ikke tok noen forbehold i forhold til konkurransegrunnlaget. Videre var reguleringsplanen ikke vedtatt på dette tidspunktet - nettopp for å kunne tilpasses vinnerutkastet.

 

Seks tilbydere ble til fire

Anskaffelsesforma som Rauma kommune valgte for helsehuset var en pris- og designkonkurranse med etterfølgende samspillsfase. Det betyr at entreprenøren både skal utarbeide løsningsforslaget (tegne bygget), tilby en fast pris og delta i etterfølgende samspill. Gjennom samspillsfasen skulle kommunen og leverandør komme fram til et omforent forprosjekt som endte i en totalentreprisekontrakt.

 

I alt seks entreprenørbedrifter ble prekvalifisert til å delta, men til slutt satt kommunen igjen med bare fire godkjente anbud. Da hadde Skanska trukket seg fra konkurransen og NCC hadde blitt diskvalifisert på grunn av mangler ved deres tilbud. De som til slutt ble vurdert var tilbudene fra OBAS, Christie & Opsahl, HENT og Veidekke.

 

Konkurransen endte med at HENT ble vinner med 92 av 100 poeng foran Veidekke med 82,7 poeng.

 

Fra to tomter til forbehold

Både OBAS og Veidekke klaget på tildelingen av kontrakten til HENT. Begge klagene ble behandlet av advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig som Rauma kommune og prosjektlederfirmaet WSP hadde brukt i hele anskaffelsesfasen. Advokatfirmaet mente at ingen av klagene burde imøtekommes, og kommunen fulgte dette rådet og tildelte kontrakten til HENT.

 

I klagen mente Veidekke at kommunen hadde gjort feil ved å velge en løsning som bare brukte ei av de tilgjengelige tomtene på Stokkekaia, at HENTs løsningsforslag var i strid med reguleringsplanen og at arkitekten som kommunen hadde leid inn til å delta i bedømmelsen var inhabil.  Disse punktene er nå forIatt i den forestående rettsaken. Her er Veidekkes hovedpåståand at HENT skulle vært avvist på grunn av forbehold knyttet til grunnforholda.

 

- Føler oss trygg på saka

 

- Vi har leid inn profesjonell bistand fra prosjektledelsesfirmaet WSP Norge for å hjelpe oss med anbud- og byggeprosessen. I tillegg har vi tatt lagt fram alle juridiske spørsmål som har dukket opp underveis i prosessen for det annerkjente advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, som er spesialister på anskaffelses- og entrepriserett. Vi føler oss trygg på de vurderingene som er gjort av disse solide aktørene, og at det er en god sak vi har med oss inn i rettsalen, sier Hustad.

 

Romsdal tingrett har avsatt fire dagen til behandling av rettsaken som starter på tirsdag 6. februar. Sakens administrator er sorenskriver Svein Eikrem. Kommunen representeres av advokat Arne Torsten Andersen fra advokatfirmaet Kluge, mens motpartens advokat er Morten Goller fra Wiersholm.

 

Mer informasjon:

Kommunens mediakontakter før, under og etter rettsaken er:

Ordfører Lars Olav Hustad, mobil  901 77 782

Rådmann Toril Hovdenak, mobil 990 48 728

Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering