Helse- og omsorgstjenesten fram mot 2019

De neste månedene og årene skjer det mye spennende i helse- og omsorgstjenesten i Rauma. Mye skal planlegges og organiseres fram mot at tjenesten flytter inn i helsehuset, men også etterpå. Mye skal organiseres av praktisk og bygningsmessig art, men det viktigste er riggingen av bemanningen av funksjonene i tjenesten, for å sikre riktig kompetanse til de ulike rollene. Her finner du oversikten over hvordan denne jobben skal foregå framover.

S1160004.JPG - Klikk for stort bilde

Hovedplan for igangkjøring og innflytting i helsehuset

Innen november 2017 skal innflyttingsprosjektet for helsehuset være beslutta, etablert og bemanna. Det skal være definert og satt i gang en opplæringspakke som skal forberede ansatte på den nye hverdagen i nytt bygg. Et nytt internkontrollsystem skal også være komplett og under innføring.

Januar/februar 2018. Fra første januar iverksettes den nye omsorgstrappen og bemanninga av sykehjemsdelen skal være avklart. I løpet av februar startes det også opp en intensiv opplæring/trening av ansatte ved sykehjemsdelen. 

Mars/april 2018. I midten av mars skal alle støtte- og fellesfunksjoner i helsehuset være oppe og gå. I første etasje skal alle hovedfunksjoner være flytta inn og være i drift innen 19. mars.

Det planlegges offisiell åpning og åpent hus i palmehelga 24. – 25- mars. Innen 6. april er sykehjemsdelen tatt i bruk og alle pasienter har flytta inn i de nye flotte lokalene.

 

Etterbruk av Voll omsorgssenter og Åndalsnes sjukeheim


Det er delt i tre prosjekt:

1.Ombygging av Voll omsorgssenter til bofellesskap /bokollektiv.

2.En del av  Åndalsnes sykehjem til bo- og avlastning for barn og unge.

3.En del av Åndalsnes sykehjem til bofellesskap /bokollektiv

Det vil komme mer detaljert  informasjon om dette senere.

 

Bemanning av funksjonene på Rauma helsehus

I det nye helsehuset er det mye nytt. Bygget er nytt og det blir nye måter å gjøre ting på. Derfor legges det mye energi i å planlegge de nye funksjonene som skal inn i bygget og sikre riktig kompetanse til de ulike funksjonene. Derfor gjennomføres det en grundig analyse av kompetanse som skal bekle rollene i tjenesten. Innen 15. september 2017 skal det foreligge en foreløpig plan for organisasjon, bemanning og kompetanseplan for helsehuset og tjenesten.

2. oktober 2017 gjennomføres det, basert på kompetanseplan, en intern utlysning av stillingene der alle fast ansatte i institusjonsdrift setter opp prioriterte ønsker. Andre interesserte i helse og omsorg søker på vanlig måte. Til dette benyttes rekrutteringssystemet og den ansatte søker/registrerer selv sin kompetanse.

Avdelingsledere og tillitsvalgte kan bistå ansatte med dette.

Det er viktig å understreke at dette er en rebemanning for å sikre riktig kompetanse i riktig funksjon, og ikke en nedbemanning.

Søknadsfristen for stillingene blir 15. oktober 2017.

Tilbud på stillingene sendes ut 31. oktober, med svarfrist 3. november 2017.

15. november offentliggjøres bemanningsplan for sykehjemsdelen. Det vil også bli arrangert et fellesmøte for alle som skal jobbe i sykehjemsdelen i etterkant at dette.

Intern utlysning

Er du ansatt? Her er snarveien til de interne utlysningene

 

Viktige presiseringer - bemanning

  • Når det gjelder bemanningsprosjektet så dreier dette seg om organisering og tilsetting ved tre sjukeheimsavdelinger, produksjonskjøkken og støttefunksjoner.
  • De som kan søke er alle fast ansatte i helse og omsorg. Fast ansatte i dagens institusjonsdrift må begrunne eventuelle krav om fortrinn. De setter opp prioriterte ønsker. Avdelingsledere og tillitsvalgte kan bistå ansatte i denne prosessen.
  • Dette er ikke en nedbemanning, men en rebemannning for å sikre riktig kompetanse til de ulike funksjonene.
  • Det kan ikke rekrutteres eksternt til nye faste turnusstillinger mens denne prosessen pågår.

 

Sist endret 02.10.2017
Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering