God folkehelse i Rauma

En gjennomgang av helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Rauma kommune viser at folkehelsa kan sies å være god siden vi skårer bedre en landet og fylket på mange områder. 

Hvert år utarbeides en rapport som beskriver folkehelse-tilstanden i Rauma og hva som påvirker denne.

Her kan du laste ned årets rapport (DOC, 3 MB)

Tildigere år

 

Det er verd å merke seg at å være bedre enn gjennomsnittet ikke trenger å være godt nok.  Det er også viktig å presisere at folkehelsearbeidet ikke bare handler om å fokusere på problemområder, men like mye om å videreutvikle og gjøre mer av det som er bra for helsa vår.

 

I dette dokumentet er det forsøkt å samle tilgjengelig informasjon som kan belyse helsetilstanden i kommunen.  Det første dokumentet ble utarbeidet våren 2013 og oppdatert hvert år senere. I 2016 ble det gjort en hovedgjennomgang som etter loven skal gjøres hvert 4. år, og som ga kunnskapsgrunnlag for planstrategien.

I denne utgaven er det gjort en oppdatering som igjen skal legges til grunn for arbeidet med en egen Folkehelsestategi.  Denne skal vedtas i løpet av 2017 og 2018. I sammendraget listes det opp noen hovedtrekk , og det vises til kap.3 for mer detaljert informasjon.  Ungdata-undersøkelse i 2016 for Rauma videregående skole er tatt med, samt Borgerundersøkelsen som Sentio gjennomførte i juni 2017.

 

Sist endret 30.10.2017 14.43
Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering