Forslag til nytt vegnavn på nordsida - Rosvangvegen

Navnekomiteen foreslår at veg B4 fra Fv.64 til Rosvang gård på nordsida får navnet Rosvangvegen. 

Dette er et forslag fra beboerne langs vegen, som i lengre tid har forsøkt å få godtatt Rydjord som skrivemåte i vegnavnet.

I flg. «klagenemnda for stedsnavnsaker» er det Rygjerd som er skrivemåten, fastsatt i 2001. Grunneiere/beboere mener at dette ikke er riktig skrivemåte og ønsker ikke at det blir brukt i vegnavnet. De har påklagd det flere ganger. Klagenemnda gjorde slikt vedtak 19.08.2016: Søknad om gjenopptaking avslås.

Rosvang er endepunktet på vegen, og Språkrådet har i brev dat. 03.05.2017 uttalt at de ikke har merknader til dette navnet. Rosvang er eneste godkjente skrivemåte i Sentralt stedsnavnregister for bruksnavnet.

Frist for å komme med merknader settes til 5. juni 2017.

Merknader sendes til Rauma kommune, postmottak, 6300 Åndalsnes eller på e-post til: postmottak@rauma.kommune.no.

Sist endret 23.05.2017 10:28
Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering