Feiing og tilsyn i fritidsboliger og hytte

Feiing av pipe - Klikk for stort bilde

01.01. 2016 trådte en ny forskrift i kraft: Forskrift om Brannforebygging. I følge § 17,  Feiing og tilsyn med fyringsanlegg, er det nå lovpålagt med feiing og tilsyn i fritidsboliger/hytte/næringsbygg på lik linje med bolighus. Med bakgrunn i de nye kravene blir det innført et gebyr med virkning fra 1. januar 2017. 

Årsaken til gebyret er altså forskriftskravet som innebærer at kommunen skal kontrollere fyringsanleggene i fritidsboliger. Rauma brann- og redningstjeneste har som mål å komme i gang med feiing og tilsyn for hytter allerede til våren 2017. Målet er å tilby ordninger som gjør det mulig å gjennomføre feiing og tisyn på en tilfredsstillende måte for alle parter.


Risikovurdering

Etter ny forskrift om brannforebygging skal både tilsyn og feiing  være behovsprøvd for hvert enkelt fyringsanlegg.Vurdering av behov for feiing gjøres vanligvis ved tilsyn.  Etter en risikovurdering vil det for enkelte fyringsanlegg og områder være behov for hyppigere tilsyn og feiing, imens det i andre tilfeller kan være aktuelt å redusere hyppigheten.


Øker brannsikkerheten

Fra og med 2009 til 2015 omkom 17 personer i branner i fritidsboliger. De vanlige brannårsakene er feil montering, mangelfullt vedlikehold og feil bruk av ildsted.

Det er stor usikkerhet knyttet til tilstanden til fyringsanleggene i fritidsboliger, og om disse er tilstrekkelig rengjort. Brannvesenet ser  derfor et helt klart behov for å øke innsatsen for brannsikkerheten.

Brannvesenet vil i løpet av 2017 sette i gang med feiing og tilsyn i fritidsboliger i Rauma kommune. Når vi er på besøk vil vi også informere om andre forhold med betydning for brannsikkerheten, som rømningsveier, slokkeutstyr og røykvarslere.

 

Risikerer å slokke selv

I gjennomsnitt er utrykningstiden vesentlig lengre til en hytte enn en bolig. Dette innebærer at mange eiere må være forberedt på å slokke en eventuell brann på hytta selv.

I avsidesliggende områder vil vi kanskje ikke komme frem før hytta er brent ned. Derfor oppfordrer vi alle eiere til å utstyre hytta godt med slokkeutstyr og røykvarslere. På den måten får de tidlig varsling, og er er godt rustet til å håndtere et branntilløp før det får utviklet seg.

 

Sjekkliste:


Her er brannvesenets sjekkliste for sikkerhet på hytta:

  • Sjekk røykvarsler hver gang dere tat i bruk hytta
  • Test røykvarslere en gang i året med røyk
  • Bytt batteri ved behov, minimum en gang per år
  • Gå aldri fra levende lys
  • Ikke bruk peis eller ovn som tørksstativ
  • Sørg for å håndtere askeavfall på en forsvarlig måte
  • Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk
  • Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig
  • Bruk godkjent installatør når det elektriske anlegget skal utbedres
  • Sørg for å utføre alle bygningsmessige utbedringer i henhold til plan – og bygningsloven

 

Eier du fritidsbolig i Rauma?

Vi ønsker ditt svar på dette elektroniske skjemaet

 

Lokal forskrift

Her finner du den lokale forskriften i Rauma (PDF, 353 kB)

 

Sist endret 10.04.2017 10:52
Fant du det du lette etter?
Brannsjef
 
926 16 148
 
Send epost til Eivind Myklebostad

 

Artikkel (1)
 
Login for redigering