Kraftfondet

Fondets midler skal nyttes til å fremme en positiv samfunnsutvikling i samsvar med kommunens visjon. Det skal bistå ved nyetableringer og utvikling av eksisterende virksomheter og være med å styrke Rauma som bo- og arbeidsmarkedsregion.

Kraftfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Fondet kan også benyttes til kommunale tiltak. Alle næringstiltak i kommunens bygder kan søke om midler til prosjekt som bidrar til å opprettholde befolkningen ute i distriktene.

 

Retningslinjer for Kraftfondet (vedtatt 15. nov - 2016)


Prioriteringer Kraftfondet

Rauma kommunes strategiske planer legges til grunn for prioritering av søknader der gjeldende Samfunnsplan 2014-2025 er den mest sentrale. Delplaner som underbygger samfunnsplan vil også bli vektlagt. I spesielle tilfeller kan styret fravike den ordinære søknadsrammen og prioriteringer.


Hovedprioritering av saker:


1. Tiltak som sikrer eksisterende arbeidsplasser gjennom nyskaping.

2. Tiltak som har potensial for å skape nye arbeidsplasser.

 

Tilleggsvekting:

 

1. Søknader som mangler toppfinansiering sammen med Innovasjon Norge.

2. Felles satsinger innenfor uprioriterte tiltak, eks. fellesgoder innen reiseliv.

 

Innholdskrav for søknad:

 

1. Forretningsplan med kostnader, finansiering og markedsvurdering.

2. Tiltaket skal som hovedregel ikke være påbegynt.

3. Tiltaket må inneha nødvendige godkjenninger eller vise til forhåndsvurdering av myndighetskrav før utbetaling.

4. Øvre tilskuddsramme er som hovedregel 200.000 kr pr.søknad.

 

Ikke prioriterte tiltak:

 

Søknader som er rettet mot frie yrker som f.eks. tradisjonell handel, transport, finansielle tjenester, konsulentvirksomhet, rådgivningsfunksjon, kafé/servering.

  • Hobbybaserte virksomheter.
  • Overtakelse av eksisterende virksomheter.

 

Last ned hele retningslinje-dokumentet her (PDF, 413 kB)

 

Vedtekter

Last ned vedtektene til Kraftfondet her (PDF, 298 kB)

 

Søknad

Send din søknad her

Sist endret 06.01.2017 12.01
Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering