Utlevering av selvtester

Utlevering av selvtester

Rauma kommune gir ut gratis selvtester til personer som har symptomer på Korona. Husk å registrere evt. positive prøver på våre nettsider.

Kriterier/prioritering for å få utdelt gratis selvtester

  • Personer med symptomer kan få gratis selvtester

Dersom du har symptomer anbefaler vi at du ber noen andre om å hente test til deg.

Om du ikke oppfyller kriteriene til å få en selvtest fra kommunen, må du selv kjøpe og betale for testen. Disse kan kjøpes på apotek, dagligaverebutikker, bensinstasjoner o.l. 

Hentesteder for selvtester - selvbetjening

Det er opprettet selvbetjening for henting av selvtester på disse stedene innenfor åpningstidene:

Servicetorget på Rauma rådhus:

Mandag-fredag: kl 10.00-14.00

Biblioteket på Rauma kulturhus: 

  • Mandag: 12.00 – 17.00
  • Tirsdag: 12.00 – 15.00
  • Onsdag: 12.00 – 17.00
  • Torsdag: 12.00 – 15.00
  • Lørdag: 12.00 – 15.00

Når du skal hente

Det er selvbetjening. Du kan hente 5 tester per person som har symptomer. Vi har både pakker med 1 test og pakker med 5 tester. Pass på at du får med deg riktig antall. 

Dersom du har symptomer anbefaler vi at du ber noen andre om å hente test til deg.

Om du tester positivt

Tester du positivt på selvtest må isolere deg. Vi oppfordrer deg til å registrere smitten i vårt registreringssystem.

Les mer om når du bør teste deg og hvordan testingen foregår i Rauma.