Testing

Testing

Det anbefales at alle med ett eller flere symptomer eller har hatt nærkontakt med smittede, tester seg med selvtest. Om du tester positivt på selvtest, kan du regne med at du er smittet og du må du isolere deg.

Når må du teste deg?

Alle voksne som har symptomer på korona bør teste seg og holde seg hjemme. Dette gjelder også for vaksinerte. Her finner du oversikten over symptomer og når du må teste deg.  

Tester

En selvtest er en hurtigtest, som du tar på deg selv. Denne testen sidestilles med de andre testmetodene i de aller fleste situasjoner. Positive resultater av selvtester er meget sikre. Hvis testen viser at du er smittet, kan du regne med at det er riktig.

Oversikt over hvor og når du kan hente gratis selvtester om du oppfyller kriteriene.

Har du testa positivt på selvtest?

Tester du positivt på selvtest er du anbefalt å isolere deg. Vi oppfordrer deg til å registrere smitten i vårt registreringssystem. Du trenger ikke registrere nærkontakter.

Personer som har fått oppfriskingsdose (boosterdose) eller som har fått to doser og har hatt korona i løpet av de siste 3 månedene, skal ikke ta bekreftende PCR-test. 

Bekreftende PCR-test kan brukes av følgende personer:

  • Personer med primær eller sekundær immunsvikt, herunder organtransplanterte og
  • immunsupprimerte.
  • Barn og ungdom mellom 0-16 år.
  • Uvaksinerte og delvaksinerte personer uten oppfriskingsdose som har behov for koronasertifikat.

Kontakt Rauma legesenter om du er i en av disse gruppene og vil ha bekreftende PCR-test.

Testresultat og registrering

Om du tester positivt på selvtest registrerer du dette selv i vår webløsning. 

Om du har tatt en bekreftende PCR-test som finner du testresultatene selv når de er klare på helsenorge.no (innlogging med ID-porten), 1-2 dager etter at du tok testen. Du vil også få en SMS fra kommunen ved positive PCR-tester med link til en side om hvordan du skal opptre som smitta. Ikke ring koronatelefonen for prøvesvar.

Isolasjon

Her finner du informasjon om hvordan du skal opptre i isolasjon 

Kontaktinformasjon

Rauma legesenter
E-post
Telefon 71 16 67 00

Telefontid:

Mandag-torsdag kl 08.30-12.00, 13.00-15.30

Fredag kl 09.00-12.00, 13.00-15.30

Ved alvorlig sykdom eller skade116117

Ved livstruende sykdom eller skade ring: 113