Status i Rauma

Status i Rauma

Antall registrerte smittede i Rauma: 37 personer -  36 er ute av isolasjon.

Smittetilfeller 2021

Smittetilfeller 2020

Lokale tiltak

  • Vi styrker bemanningen til NAV for å kunne gi nødvendig hjelp til de som trenger det.
  • Passasjerer fra cruiseskip får ikke komme i land på Åndalsnes. 
  • Kriseledelsen i kommunen inklusive kommuneoverlege har fastemøtepunkt for sammen å håndtere situasjonen og være forberedt.
  • Vi følger med på hva sentrale myndigheter sier om utviklingen og også hva som skjer lokalt. 
  • Vi vurderer fortløpende aktuelle tiltak
  • Rauma legesenter har oppretter et legekontor nummer to for å redusere sårbarheten knytta til legebemanning. 
  • Rauma har delt øyeblikkelig hjelp-funksjon på to lokasjoner for å redusere smitterisiko. De som har luftvegsinfeksjoner eller mistanke om koronasmitte, vil bli rutet og undersøkt/vurdert på legesenteret på rådhuset. Øvrig øyeblikket hjelp i Snarvegen 2.
  • Vi har tatt i bruk videokonsultasjoner ved legesenteret
  • Innført restriksjoner for besøk hos kommunale virksomheter og for arrangement. 
  • Vi har innført en rekke tiltak for ansatte i Rauma kommune.

Pressemeldinger fra Rauma kommune

Oversikt over pressemeldinger fra Rauma kommune ligger under aktuelt.