Skoler/barnehager/SFO

Skoler/barnehager/SFO

Det er vedtatt omfattende tiltak innen skole og barnehage for å hindre spredning av koronaviruset og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. 

Anbefaler munnbind på skolebuss

Som er forebyggende tiltak så anbefaler kommuneoverlegen i Rauma at de som er fra 12 år og oppover bruker munnbind på skolebuss. Anbefalingen gjelder inntil videre.

Normale åpningstider

Lite smittespredning gjør det forsvarlig at en hel avdeling i barnehagen og en hel skoleklasse kan være en gruppe. Et nytt system med rødt, gult og grønt lys skal avgjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder i skole. Endringene medfører at barnehagene kan gjenoppta åpningstidene sine.

Skolene og barnehagene kommuniserer kontinuerlig med foresatte om hvilke retningslinjer og råd som gjelder. Hvilket nivå smitteverntiltakene ligger på kan variere på kort varsel.

Felles for alle nivåene er at ingen skal møte i barnehagen eller skolen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene. Kartlegging og avtaler for opphold / hente / levere kan fortsatt være nødvendig. Den enkelte barnehagene/skolene i Rauma sender ut mer detaljert informasjon knyttet til sine foresatte/barn. Fra 2. juni vil det være gult nivå.

Veilederne påvirker ikke smittevernreglene for resten av samfunnet. 

Veiledere for skole og barnehage

Veilederne for smitteverntiltak for skole og barnehage.

Betaling

  • Fra og med 14. april må de som mottar et tilbud i SFO eller barnehage, betale for det tilbudet de mottar. 
  • For foreldre til barn som mottar tilbud i barnehage og SFO, gjelder ordinære regler om foreldrebetaling, uavhengig av antall timer tilbudet omfatter.
  • Foreldrene kan søke om moderasjon i foreldrebetalingen i barnehage og SFO på ordinær måte. Foreldre som holder barna hjemme uten helsegrunner, må betale eller si fra seg plassen.

Les pressemeldinga fra Kunnskapsdepartementet.

Omsorgspenger og omsorgsdager

Det er gjort endringer i bruk av omsorgsdager for barn som ikke kan gå i barnehage eller skole på grunn av særlig smittevernhensyn. Foreldre må vise legeerklæring for å få omsorgspenger for barn som holdes hjemme fra åpne barnehager og skoler på grunn av koronapandemien.

Les mer om ordningen på NAVs hjemmesider.