Informasjon om Koronaviruset

7. juli: Det er nå åpnet for at personer over 75 år kan ta 4. vaksine. Grunnet ferieavvikling vil det foreløpig kun være mulig å bestille time selv via nett eller telefon. Fra midten av august vil innkalle i denne aldersgruppen. De som bor på kommunal institusjon trenger ikke bestille time, de blir kontakta direkte. Det fortsatt mulig å ta dose 1, 2 eller 3. dose for alle aldersgrupper.

Bestill koronavaksinering    Registrer positiv selvtest

Click here for information about the Coronavirus in English. Click here for information in other languages.  

Press conferences, news, press releases and information from the Government in several languages.

Selvregistrering av positive selvtester og nærkontakter

Selvregistrering av positive selvtester og nærkontakter

Hvis du tester positivt på selvtest, kan du regne med at du er smittet og du er anbefalt å isolere deg. Du registrerer selv ditt positive selvtest-svar. Du kan også registrere en test på vegne av andre, for eksempel egne barn.

Positive prøvesvar fra selvregistrerte selvtester vil ikke vises i koronasertifikatet.

Les mer om testing, koronasertifikat og hvem som kan få bekreftende PCR-test i Rauma kommune. 

Du trenger ikke lengre registrere nærkontakter.

Registrer positiv hurtigtest

Her registrerer du positivt svar på hurtigtest