Selvregistrering av positive selvtester og nærkontakter

Selvregistrering av positive selvtester og nærkontakter

Hvis du tester positivt på selvtest, kan du regne med at du er smittet og du er anbefalt å isolere deg. Du registrerer selv ditt positive selvtest-svar. Du kan også registrere en test på vegne av andre, for eksempel egne barn.

Positive prøvesvar fra selvregistrerte selvtester vil ikke vises i koronasertifikatet.

Les mer om testing, koronasertifikat og hvem som kan få bekreftende PCR-test i Rauma kommune. 

Du trenger ikke lengre registrere nærkontakter.

Registrer positiv hurtigtest

Her registrerer du positivt svar på hurtigtest