Brann på Åndalsnes - om situasjonen

Reiserestriksjoner

Reiserestriksjoner

Det er innført både nasjonale og lokale reiserestriksjoner. Se hva som til en hver tid gjelder her.

Utenlandsreiser

Oversikten over hvilke retningslinjer som til en hver tid gjelder for utenlandsreiser finner du på helsenorges nettsider.

Innenlands fritidsreiser

Oversikten over hvilke retningslinjer som til en hver tid gjelder for innenlandsreiser finner du på helsenorges nettsider.

Anbefalinger om avstand

Anbefalinger om å holde avstand:

  • Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes fra fem til maksimalt 20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand eller mer mellom personene. Det gjelder ikke dem som er i familie eller i samme husstand.
  • Arbeidsgivere bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden. I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig.

Følg hygienerådene

Vi oppfordrer alle om å være nøye med å følge hygienerådene som til en hver tid gjelder.

Hytte/camping/hotell etc

Rauma kommune oppfordrer til at campingplassenes til å følge NHOs bransjenorm for campingplasser.

NHOs bransjenorm for smitteverntiltak på norske campingplasser. 

Hoteller feriesenter, utleiehytter etc kan holde åpent så lenge det er smittevernfaglig forsvarlig.

Kollektivreiser

Veileder for smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk mm)