4. dose - svekka immunforsvar/immundempende behandling

4. dose - svekka immunforsvar/immundempende behandling

Sammen med de fagmedisinske miljøene og spesialisthelsetjenesten har Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over hvilke diagnoser eller hvilke medisiner de som kan få sin fjerde dose med koronavaksine bruker. Dette gjelder:

 • Organtransplanterte
 • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
 • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak
 • Pasienter som går på følgende medisiner:

 

 • Abatacept (Orencia®) 
 • Adalimumab (Humira®, Hyrimoz®) 
 • Anakinra (Kineret®) 
 • Azathioprin (Imurel®) 
 • Baricitinib (Olumiant®) 
 • Belimumab (Benlysta®) 
 • Brodalumab (Kyntheum®) 
 • Certolizumab pegol (Cimizia®) 
 • Ciklosporin (Sandimmun®) 
 • Cortison >100 mg daglig >1mnd 
 • Cyclofosfamid (Sendoxan®) - 1 (se merknad under)
 • Dexametason >= 3 mg daglig >1mnd 
 • Etanerecept (Enbrel®, Benepali®) 
 • Filgotinib (Jyseleca®) 
 • Fingolimod (Gilenya®) 
 • Golilumab (Simponi®) 
 • Guselkumab (Tremfya®) 
 • Hydrocortison >= 80 mg daglig >1mnd 
 • Iksekizumab (Talz®) 
 • Infliximab (Remicade®, Remsima®, Zessly®, Inflectra®, Flexabi®)2 
 • Leflunomid (Arava®) 
 • Metotreksat (Metex®, Methotrexat, Ebetrex®) 
 • Metylprednisolon >= 16 mg daglig >1mnd 
 • Mykofenolat (Cellcept®) 
 • Okrelizumab (Ocrevus®) - 2 og 3 (se merknader under)
 • Omalizumab (Xolair®) 
 • Ozanimod (Zeposia®) 
 • Prednisolon >= 20 mg daglig >1 mnd 
 • Rilonacept (Arcalyst®) 
 • Risankizumab (Skyrizi®) 
 • Rituksimab (MabThera®, Rixathon®) - 2 og 3 (se merknader under) 
 • Secukinumab (Cosentyx®) 
 • Sulfasalazin (Salazopyrin®) 
 • Takrolimus (Prograf®) 
 • Tocilizumab (RoActemra®) 
 • Tofacitinib (Xeljanz®) 
 • Upadacitinib (Rinvoq®) 
 • Ustekinumab (Stelara®) 
 • Vedolizumab (Entyvio®) - 1 (se merknad under)
 1. Fjerde dose anbefales til de som har brukt dette medikamentet i løpet av de siste 6 mnd.
 2. Pasientene bør ikke vaksineres samme dag som de får infusjon med rituksimab, infliksimab eller okrelizumab, et intervall på + 2 uker vil være å foretrekke, men bør ikke forsinke vaksinering.
 3. Fjerde dose anbefales de som har brukt disse medikamentene i løpet av de siste to årene.