For arbeidsgivere

For arbeidsgivere

Informasjon til bedrifter som trenger bistand og veiledning i forbindelse med permitteringer, og nasjonale tiltak retta mot næringslivet.

Kompensasjonsordning for bedrifter

Foretak som har hatt omsetningsfall (minst 20 % i mars og minst 30 % i april og mai) som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten. 

Om permitteringer

Varsel om permitteringer skal meldes til NAV 

Skjema NAV 76-08.03 skal sendes på e-post til  (PK) NAV More og Romsdal  
 
Send også kopi til: 
Bedrifter i Romsdal: roger.vorpenes@nav.no  

Reiserestriksjoner

Oversikt over gjeldende reiserestriksjoner i kommunen.

Nasjonale tiltak mot næringslivet

Chatte-tjeneste fra NAV

Har har oppretta en chat for arbeidsgivere i forbindelse med permitteringer.