For arbeidsgivere

For arbeidsgivere

Informasjon til bedrifter som trenger bistand og veiledning i forbindelse med permitteringer, og nasjonale tiltak retta mot næringslivet.

Kompensasjonsordning for bedrifter

Les om den nasjonale kompensasjonsordningen for bedrifter. 

Om permitteringer

Varsel om permitteringer skal meldes til NAV 

Skjema NAV 76-08.03 skal sendes på e-post til  (PK) NAV More og Romsdal  
 
Send også kopi til: 
Bedrifter i Romsdal: roger.vorpenes@nav.no  

Reiserestriksjoner

Oversikt over gjeldende reiserestriksjoner i kommunen.

Nasjonale tiltak mot næringslivet

Chatte-tjeneste fra NAV

Har har oppretta en chat for arbeidsgivere i forbindelse med permitteringer.