For ansatte i kommunen

For ansatte i kommunen

Tiltak for å redusere smitterisiko for ansatte

Rauma følger nasjonale råd og regler. I tillegg har vi noen lokale råd knytta til ansatte i Rauma kommune: 

Rauma kommune avvikler jevnlig testing av uvaksinerte og fjerner det generelle munnbindpåbudet for ansatte på Helsehuset og i hjemmebasert helse og omsorg. Det kan likevel være aktuelt å bruke munnbind i situasjoner der ansatte som jobber med pasienter som har særlig høy risiko for alvorlig forløp ved koronasykdom.

Rettigheter og plikter

Sykemelding/egenmelding

  • En syk person må på vanlig måte benytte egenmelding (maks sammenhengende 8 dager) eller sykemelding.
  • Er arbeidstaker koronassyk får arbeidsgiver refundert sykepenger for dag 6-16. Dette må opplyses i egenmelding eller sykemelding (og må samtidig meldes i egen mail til lønn og personal). Ordningen gjelder fra 01.12.21 og foreløpig frem til 30.06.22.
  • Er man hjemme med barn under 12 år på grunn av sykt barn / stengt skole eller barnehage benyttes omsorgspenger. Her opplyser Nav at det fra og med 01.01.22 – 30.06.22 er doblet antall dager en ansatt kan ha omsorgspenger. (Dette gjelder ikke egen sykdom, men barns sykdom eller hjemme med barn pga stengt skole/barnehage)

Omsorgspenger

  • Det er gjort endringer i bruk av omsorgsdager for barn som ikke kan gå i barnehage eller skole på grunn av særlig smittevernhensyn. Foreldre må vise lege-erklæring for å få omsorgspenger for barn som holdes hjemme fra åpne barnehager og skoler på grunn av koronapandemien. 
    Les mer om ordningen på NAVs hjemmesider.

Ny sentral avtale i forbindelse med Koronasituasjonen (19.03.2020)

Kommunene får mulighet til å endre arbeidstid og utvide overtidsrammene.