For ansatte i kommunen

For ansatte i kommunen

Tiltak for å redusere smitterisiko for ansatte

 • Råd knytta til utenlandsreiser for ansatte i helsetjenester
 • Det er mulig å delta på intern og ekstern møte, kurs- og seminarvirksomhet. Samtidig oppfordrer vi til at det brukes digitale kanaler om det er mulig.
 • Alle møter hvor kan kan benytte Teams el.l, bør man benytte dette.
 • Ansatte må også være forberedt på at kommunen som arbeidsgiver i perioden framover trolig vil måtte styre ressursene aktivt for å betjene de områdene som har mest behov. Altså at ansatte i perioder må jobbe på andre steder og i andre sektorer for å dekke kritiske behov.

Skal man være vekke fra jobb mens man venter på svar på koronatest?

Les mer om testing på helsedirektoratets sider. 

Rettigheter og plikter

Karantene

 • Arbeidstakere pålagt ventekarantene av lege, eller av myndighetene oppfordret til å gå i karantene til testsvar foreligger, gis permisjon med lønn.
 • Regelen er at du som venter på prøvesvar skal holde deg hjemme i karantene til du har fått svar.
 • Det tilrettelegges med hjemmekontor for de som har muligheter for det.
 • Personer i selvpålagt karantene har ingen lønnsrettigheter (ugyldig fravær).
 • Arbeidstakere som f.eks reiser til utlandet og bevisst pådrar seg karantene får ikke dekket lønn i karanteneperioden. Konsekvensene er kjent på forhånd og arbeidstaker kan ikke utføre arbeidsplikten sin etter arbeidsavtalen.

Sykemelding/egenmelding

 • En syk person må på vanlig måte benytte egenmelding (max sammenhengende 8 dager) eller sykemelding.
 • Er arbeidstaker koronassyk får arbeidsgiver refundert sykepenger for dag 4-16. Dette må opplyses i egenmelding eller sykemelding (eller på annen måte meldes til lønn og personal) og gjelder foreløpig til 31.03.21.
 • Er man hjemme med barn under 12 år på grunn av sykt barn / stengt skole eller barnehage benyttes omsorgspenger. Her opplyser Nav at det fra og med 01.01.21 – 30.06.21 er doblet antall dager en ansatt kan ha omsorgspenger. (Dette gjelder ikke egen sykdom, men barns sykdom eller hjemme med barn pga stengt skole/barnehage)

Omsorgspenger

Ny sentral avtale i forbindelse med Koronasituasjonen (19.03.2020)

Kommunene får mulighet til å endre arbeidstid og utvide overtidsrammene.