For ansatte i kommunen

For ansatte i kommunen

Tiltak for å redusere smitterisiko for ansatte

 • I perioden fram til  fra 25 .mars til 12. april 2021 jobber ansatte som har mulighet til dette på hjemmekontor.
 • Råd knytta til utenlandsreiser for ansatte i helsetjenester
 • Vi begrenser ekstern møte, kurs- og seminarvirksomhet til det som er strengt nødvendig, og bruker digitale kanaler hvor det er mulig.
 • Alle møter hvor kan kan benytte Teams el.l, bør man benytte dette.
 • Ansatte må også være forberedt på at kommunen som arbeidsgiver i perioden framover trolig vil måtte styre ressursene aktivt for å betjene de områdene som har mest behov. Altså at ansatte i perioder må jobbe på andre steder og i andre sektorer for å dekke kritiske behov.

Reglene gjelder alle ansatte.

Skal man være vekke fra jobb mens man venter på svar på koronatest?

Hovedregelen er at den som venter på prøvesvar skal holde seg hjemme til prøvesvaret foreligger. Hustandsmedlemmene behøver ikke å være i karantene, heller ikke husstandsmedlemmer som jobber i helsetjenesten.

Les mer om testing på helsedirektoratets sider. 

Rettigheter og plikter

Karantene

 • Arbeidstakere pålagt ventekarantene av lege, eller av myndighetene oppfordret til å gå i karantene til testsvar foreligger, gis permisjon med lønn.
 • Regelen er at du som venter på prøvesvar skal holde deg hjemme i karantene til du har fått svar.
 • Det tilrettelegges med hjemmekontor for de som har muligheter for det.
 • Personer i selvpålagt karantene har ingen lønnsrettigheter (ugyldig fravær).
 • Arbeidstakere som f.eks reiser til utlandet og bevisst pådrar seg karantene får ikke dekket lønn i karanteneperioden. Konsekvensene er kjent på forhånd og arbeidstaker kan ikke utføre arbeidsplikten sin etter arbeidsavtalen.

Sykemelding/egenmelding

 • En syk person må på vanlig måte benytte egenmelding (max sammenhengende 8 dager) eller sykemelding.
 • Er arbeidstaker koronassyk får arbeidsgiver refundert sykepenger for dag 4-16. Dette må opplyses i egenmelding eller sykemelding (eller på annen måte meldes til lønn og personal) og gjelder foreløpig til 31.03.21.
 • Er man hjemme med barn under 12 år på grunn av sykt barn / stengt skole eller barnehage benyttes omsorgspenger. Her opplyser Nav at det fra og med 01.01.21 – 30.06.21 er doblet antall dager en ansatt kan ha omsorgspenger. (Dette gjelder ikke egen sykdom, men barns sykdom eller hjemme med barn pga stengt skole/barnehage)

Omsorgspenger

Ny sentral avtale i forbindelse med Koronasituasjonen (19.03.2020)

Kommunene får mulighet til å endre arbeidstid og utvide overtidsrammene. 

Arbeidstagers rettigheter og plikter