For ansatte i kommunen

For ansatte i kommunen

Tiltak for å redusere smitterisiko for ansatte

  • Råd når du eller husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon, men ikke testes for Koronavirus.
  • Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves. Utenlandsreiser frarådes fortsatt. Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst. 
  • Vi begrenser ekstern møte, kurs- og seminarvirksomhet til det som er strengt nødvendig, og bruker digitale kanaler hvor det er mulig.
  • Alle møter hvor kan kan benytte Teams el.l, bør man benytte dette.
  • Ansatte må også være forberedt på at kommunen som arbeidsgiver i perioden framover trolig vil måtte styre ressursene aktivt for å betjene de områdene som har mest behov. Altså at ansatte i perioder må jobbe på andre steder og i andre sektorer for å dekke kritiske behov.

Reglene gjelder alle ansatte.

Skal man være vekke fra jobb mens man venter på svar på koronatest?

Personer som testes, men ikke har vært utsatt for smitte eller har symptomer på covid-19 møter på vanlig måte på arbeid.

Ellers viser en til Folkehelseinstituttets hjemmeside der det fremgår følgende:

Forholdsregler for de som venter på prøvesvar

Hovedregelen er at den som venter på prøvesvar skal holde seg hjemme til prøvesvaret foreligger. Hustandsmedlemmene behøver ikke å være i karantene, heller ikke husstandsmedlemmer som jobber i helsetjenesten.

Det er to unntak fra hovedregelen:

  • Asymptomatiske som ikke har vært utsatt for smitte, men som likevel testes, behøver ikke være hjemme i påvente av prøvesvar.
  • Nærkontakt(er) som har vært svært utsatt for smitte (husstandsmedlem eller tilsvarende nære), som har symptomer forenlig med covid-19, OG som man ikke får testet/at det tar lang tid før prøvesvaret foreligger, kan behandles som «sannsynlig covid-19» i påvente av prøvesvar. Det innebærer at den syke isoleres og husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter er i karantene fram til prøvesvar foreligger.

Jobbing på tvers av enheter

Ansatte kan nå jobbe på tvers mellom flere arbeidssteder inntil kommunen av smittevernhensyn igjen eventuelt må stramme inn. Dvs. at en ansatt kan jobbe innenfor flere av kommunens enheter, i annen kommune og hos Helseforetaket. Det er veldig viktig at de som jobber i flere virksomheter er ekstra påpasselig med smittevern. Ansatte skal ikke møte på jobb i helse og omsorg dersom de har luftveissymptomer. Det vises også til større kapasitet for testing for de som har symptomer.

Rettigheter og plikter

Oversikt over alle nasjonale tiltak finner du her

Ny sentral avtale i forbindelse med Koronasituasjonen (19.03)

Kommunene får mulighet til å endre arbeidstid og utvide overtidsrammene. 

Arbeidstagers rettigheter og plikter