For ansatte i kommunen

For ansatte i kommunen

Tiltak for å redusere smitterisiko for ansatte

  • Råd når du eller husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon, men ikke testes for Koronavirus.
  • Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves. Utenlandsreiser frarådes fortsatt. Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst. 
  • Vi begrenser all ekstern (utenfor kommunen) deltakelse på kurs, seminarer, arrangement og reising for kommunalt ansatte.
  • Alle møter hvor kan kan benytte video eller Skype, skal man benytte dette.
  • Ansatte reiser ikke på kurs og seminar.
  • Ansatte bør ikke reise til utlandet.
  • Ansatte må også være forberedt på at kommunen som arbeidsgiver i perioden framover trolig vil måtte styre ressursene aktivt for å betjene de områdene som har mest behov. Altså at ansatte i perioder må jobbe på andre steder og i andre sektorer for å dekke kritiske behov.
  • Gruppebehandlinger/gruppetiltak gjennomføres ikke. Individuelle møter/samtaler/behandlinger etter Helse og omsorgstjenesteloven/Lov om Barneverntjenester skal opprettholdes på et nivå slik at det  ivaretar krav om forsvarlighet.

Reglene gjelder alle ansatte.

Jobbing på tvers av enheter

Ansatte kan nå jobbe på tvers mellom flere arbeidssteder inntil kommunen av smittevernhensyn igjen eventuelt må stramme inn. Dvs. at en ansatt kan jobbe innenfor flere av kommunens enheter, i annen kommune og hos Helseforetaket. Det er veldig viktig at de som jobber i flere virksomheter er ekstra påpasselig med smittevern. Ansatte skal ikke møte på jobb i helse og omsorg dersom de har luftveissymptomer. Det vises også til større kapasitet for testing for de som har symptomer.

Rettigheter og plikter

Oversikt over alle nasjonale tiltak finner du her

Ny sentral avtale i forbindelse med Koronasituasjonen (19.03)

Kommunene får mulighet til å endre arbeidstid og utvide overtidsrammene. 

Arbeidstagers rettigheter og plikter