For ansatte i kommunen

For ansatte i kommunen

Tiltak for å redusere smitterisiko for ansatte

  • Råd når du eller husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon, men ikke testes for Koronavirus.
  • Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Kostnader vil bli kompensert. Vedtaket gjelder fra i dag 12. mars kl 18.00 og foreløpig ut april 2020.
  • Vi begrenser all ekstern (utenfor kommunen) deltakelse på kurs, seminarer, arrangement og reising for kommunalt ansatte.
  • Alle møter hvor kan kan benytte video eller Skype, skal man benytte dette.
  • Møtevirksomhet i regi av kommunen, med mer enn 15 deltagere avlyses. 
  • Barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner stenges i perioden 12.03 - 26.03
  • Ansatte reiser ikke på kurs og seminar.
  • Ansatte bør ikke reise til utlandet.
  • Ansatte må også være forberedt på at kommunen som arbeidsgiver i perioden framover trolig vil måtte styre ressursene aktivt for å betjene de områdene som har mest behov. Altså at ansatte i perioder må jobbe på andre steder og i andre sektorer for å dekke kritiske behov.
  • Gruppebehandlinger/gruppetiltak gjennomføres ikke. Individuelle møter/samtaler/behandlinger etter Helse og omsorgstjenesteloven/Lov om Barneverntjenester skal opprettholdes på et nivå slik at det  ivaretar krav om forsvarlighet.

Reglene gjelder alle ansatte.

Rettigheter og plikter

Oversikt over alle nasjonale tiltak finner du her

Ny sentral avtale i forbindelse med Koronasituasjonen (19.03)

Kommunene får mulighet til å endre arbeidstid og utvide overtidsrammene. 

Arbeidstagers rettigheter og plikter