Informasjon om Koronaviruset

7. juli: Det er nå åpnet for at personer over 75 år kan ta 4. vaksine. Grunnet ferieavvikling vil det foreløpig kun være mulig å bestille time selv via nett eller telefon. Fra midten av august vil innkalle i denne aldersgruppen. De som bor på kommunal institusjon trenger ikke bestille time, de blir kontakta direkte. Det fortsatt mulig å ta dose 1, 2 eller 3. dose for alle aldersgrupper.

Bestill koronavaksinering    Registrer positiv selvtest

Click here for information about the Coronavirus in English. Click here for information in other languages.  

Press conferences, news, press releases and information from the Government in several languages.

Er du smitta?

Er du smitta?

Har du fått påvist korona? Her er informasjon om hvordan du skal forholde deg til dette. 

Isolasjon

Slik gjennomfører du isolasjonsperioden

Sjekkliste

Sjekkliste for deg som tester positivt på Korona.

Slik får du beskjed om at du er smittet

Om du har testa positivt på selvtest så melder du dette inn selv via vårt registreringssystem. Her melder du også informasjon om nærkontakter. Personer som har fått oppfriskingsdose (boosterdose) eller som har fått to doser og har hatt korona i løpet av de siste 3 månedene, trenger ikke bekreftende PCR-test. 

Om du har tatt PCR-test får du prøvesvaret ditt får du på helsenorge.no eller via smittestopp-appen på fhi.no. Du vil også få en SMS fra kommunen etter at vi har fått beskjed om positive prøver. I denne SMSen vil det stå en henvisning til denne siden, som beskriver hvordan du skal opptre ved smitte.

Spørsmål?

Har du spørsmål knytta til din helsetilstand eller om noe som inneholder personsensitiv informasjon, kontakter du legesenteret. Generelle spørsmål om koronasituasjon, anbefalinger og retningslinjer kan sendes inn via vårt webskjema. 

Føler du deg dårlig?

Ta kontakt med legesenteret dersom du føler deg så dårlig at du trenger legekonsultasjon.

Regler for deg som er i isolasjon

Her finner du gjeldende regler for hjemmeisolasjon