Er du smitta?

Er du smitta?

Har du fått påvist korona? Her er informasjon om hvordan du skal forholde deg til dette. 

Isolasjon

Hvis du har testet positivt på korona skal du være minimum seks døgn i isolasjon regnet fra tidspunktet symptomene startet og til du har vært feberfri i minst 24 timer uten å bruke febernedsettende medisin. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. Hvis du ikke har symptomer skal du være i isolasjon i seks døgn fra den dagen du testet positivt.

Du skal ikke teste deg før du avslutter isolasjonen. Virusrester i kroppen din kan nemlig gi et misvisende positivt testresultat. Når du er ferdig med isoleringstiden, så er du ikke lenger smitteførende, og testresultatet har ingen praktisk betydning. 

Isolasjonen avsluttes også i de tilfellene der andre i din husstand fortsatt er i isolasjon eller karantene. 

For personer på sykehus eller som går på immundempende behandling, kan kravet om isolering være lenger.

Varsle nærkontakter

Fortell dem at du har hatt nærkontakt at du har fått korona. Husk også å varsle eventuelt skole/barnehage så de får satt i gang sine tiltak. 

Man regnes som «nærkontakt» hvis:  

  • man har hatt kontakt med en person som er bekreftet koronasmitta mindre enn 48 timer før den smitta fikk de første symptomene. Dersom personen som er  smittet med korona ikke utvikler symptomer, regnes det fra det tidspunktet den smittede testet positivt. 

OG

  • kontakten har vært under to meters avstand i mer enn 15 minutter eller direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekret.  

Les mer om nærkontakter her

Slik får du beskjed om at du er smittet

Om du har testa positivt på selvtest så melder du dette inn selv via vårt registreringssystem. Her melder du også informasjon om nærkontakter. Personer som har fått oppfriskingsdose (boosterdose) eller som har fått to doser og har hatt korona i løpet av de siste 3 månedene, trenger ikke bekreftende PCR-test. 

Om du har tatt PCR-test får du prøvesvaret ditt får du på helsenorge.no eller via smittestopp-appen på fhi.no. Du vil også få en SMS fra kommunen etter at vi har fått beskjed om positive prøver. I denne SMSen vil det stå en henvisning til denne siden, som beskriver hvordan du skal opptre ved smitte.

Spørsmål?

Har du spørsmål knytta til din helsetilstand eller om noe som inneholder personsensitiv informasjon, kontakter du legesenteret. Generelle spørsmål om koronasituasjon, anbefalinger og retningslinjer kan sendes inn via vårt webskjema. 

Føler du deg dårlig?

Ta kontakt med legesenteret dersom du føler deg så dårlig at du trenger legekonsultasjon.

Regler for deg som er i hjemmeisolasjon

Her finner du gjeldende regler for hjemmeisolasjon