Besøk til helseinstitusjoner

Besøk til helseinstitusjoner

Du er velkommen til å besøke våre helseinstitusjoner, men du må være helt frisk.

Rauma helsehus

Før besøket

 • Besøk fra utenom Rauma bør avtales på forhånd.
 • Besøkende fra utenom Rauma oppfordres til å bruke munnbind.
 • Du må registrere deg ved ankomst til avdelingen, se registeringspost inne på avdelingen.
 • Du må være helt frisk, og du skal ikke ha vært i utlandet de siste 10 dagene.
 • Du utfører håndhygiene.

Under besøket

 • Det er ingen begrensninger på besøkstiden
 • Dersom både du og den du besøker er vaksinert, kan dere ha fysisk kontakt
 • Vaksinerte beboere kan også ha nærkontakt med et begrenset antall personer som ikke er vaksinert  (men det må være de samme personene over tid som beboer på forhånd har definert)
 • Den besøkende bør fortsatt holde minst 1 meters avstand, kan ikke ha flere på besøk enn at 1 meters regelen kan opprettholdes til ansatte og andre beboere enn den de besøker.
 • Du kan ha med mat og drikke. Bruk engangsutstyr.
 • Kantine er stengt for besøkende.
 • Besøket skal foregå på pasientens rom.
 • Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesareal.

Omsorgssenter og omsorgsboliger

Gjelder besøk i Romsdalsveien, Nesbakken, Storgata, Dalsbygda, barneavlastning Spira, Måndalen Omsorgssenter, Snarveien 5 og Vollatun.

Det er tillatt med besøk av maks 2 gjester så lenge de gjeldende nasjonale retningslinjene for smittevern blir fulgt:

 • Alle bør begrense sosial kontakt mest mulig
 • Hold 2 meters avstand til andre der det er mulig, bruk munnbind når det ikke er mulig å holde 2 meters avstand.
 • Håndvask eller sprit etter ankomst og før avreise, og holde 2 meters avstand. 
 • Besøk kan ikke gjennomføres når beboer eller pårørende kjenner på luftveissymptomer
 • Besøk skal gjennomføres i leiligheten til beboer, og opphold i fellesareal er forbudt.
 • Adkomst gjennom hoveddør, men oppfordres til å bruke verandadør dersom dette er mulig
 • Besøkende fyller ut et besøksskjema (om smittesporing blir nødvendig)
 • Vi ber om at det tas kontakt med personale ved spørsmål og for registrering.