Åpning av idrettshaller og kino

Åpning av idrettshaller og kino

Idrettshaller åpnes igjen for noen brukergrupper. Dette gjelder i første omgang aktivitet som håndball, taekwon-do o.l. Les retningslinjene knytta til de ulike hallene. Gjelder fra 19. mai. NB: Alle som ønsker å benytte idrettshallene må søke om treningstider på nytt til kultursjefen.

Korona - åpning av idrettshaller og kino

Kontaktinformasjon

Øystein Valde
Kultursjef
E-post
Mobil 984 73 800