Arrangement/møter/idrett

Arrangement/møter/idrett

 

Arrangement/samlinger

Les om reglene for arrangement og samlinger på helsenorges sider.

Les hele veilederen for idrettsaktivitet på Helsedirektoratets sider.

Breddeidrett

Det er innført en inndeling i grønt, gult og rødt tiltaksnivå for trening innen organisert idrett. Nivået på smittesituasjonen avgjør nivået på de smittereduserende tiltakene, beskrevet i veileder i smittevern for idretten. Det er per nå gult nivå.

Her er det Helsedirektoratets anbefalinger og idrettens egne retningslinjer som gjelder. Disse bør følges.

Kommunale møter

Rauma kommune har sammen med andre kommuner i Møre og Romsdal bestemt seg for å iverksette følgende tiltak for å hindre spredning av Koronaviruset: