Arrangement/møter/idrett

Arrangement/møter/idrett

 

  Krisepakke for korona-avlyste, stengte og utsatte arrangement

  Det er nå åpent for å søke kompensasjon for korona-avlyste, utsatte og stengte arrangement i frivillig- og idrettssektoren.

  Arrangement/samlinger

   

  Arrangementer med inntil 50 personer

  Fra 11. mai blir det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer.

  • Det tillates arrangementer med inntil 50 deltakerne på offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør. Dette gjelder alle typer arrangementer, også idrettsarrangementer som stevner, cuper og kamper. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet. 

  Det er laget en egen veileder i smittevern knytta for idrett.

  Arrangementer med 51–499 personer

  Inntil videre er arrangementer med 51 eller flere personer forbudt - men det tas sikte på å åpne for arrangementer for opptil 200 personer fra 15. juni.

  Arrangementer med flere enn 500 personer

  Alle kultur- og idrettsarrangementer med mer enn 500 personer er forbudt fram til 1. september 2020.

  Les hele veilederen for idrettsaktivitet på Helsedirektoratets sider.

  Breddeidrett

  Inntil 20 personer kan trene sammen når de holder minst 1 meters avstand (gjelder ikke treningssentre).

  Barn og unge (t.o.m. 19 år) har på trening unntak fra 1-metersregelen. Dette gjelder idretter som for eksempel håndball, fotball og andre lagidretter.

  Det er innført en inndeling i grønt, gult og rødt tiltaksnivå for trening innen organisert idrett. Nivået på smittesituasjonen avgjør nivået på de smittereduserende tiltakene, beskrevet i veileder i smittevern for idretten.

  Her er det Helsedirektoratets anbefalinger og idrettens egne retningslinjer som gjelder. Disse bør følges.

  Idrettshaller kan åpne. Det er forbud mot bruk av garderober i idrettshaller.

  Kommunale møter

  Rauma kommune har sammen med andre kommuner i Møre og Romsdal bestemt seg for å iverksette følgende tiltak for å hindre spredning av Koronaviruset: