Åpning av idrettshaller, svømmehall og kino

Åpning av idrettshaller, svømmehall og kino

Les retningslinjene knytta til de ulike hallene.