Arrangement/møter/idrett

Arrangement/møter/idrett

 

Rauma kommune følger nasjonale føringer for barne- og ungdomsidrett. Per nå er det ikke smittevernfaglig grunnlag for å avvike fra nasjonale regler.

Arrangement/samlinger

Les om reglene for arrangement og samlinger på helsenorges sider.

Les hele veilederen for idrettsaktivitet på Helsedirektoratets sider.

Breddeidrett

Her er det Helsedirektoratets anbefalinger og idrettens egne retningslinjer som gjelder. Disse bør følges.

Kommunale møter

Rauma kommune har sammen med andre kommuner i Møre og Romsdal bestemt seg for å iverksette følgende tiltak for å hindre spredning av Koronaviruset: