Varsel om oppstart - Detaljregulering Åndalsnes Brannstasjon

Varsel om oppstart - Detaljregulering Åndalsnes Brannstasjon

HRProsjekt varsler på vegne av tiltakshaver Rauma kommune om at arbeid med detaljregulering av ny brannstasjon starter opp.

Planarbeidet tar sikte på å detaljregulere området til offentlig formål (brannstasjon), samt naboområdet til næring/forretning.

Se vedlagte dokumenter for mer informasjon:

Kunngjøring (PDF, 363 kB)

Planavgrensing (JPG, 710 kB)