Utbyggingsavtale på offentlig ettersyn – Prestsetra hyttefelt – vegkryss FV64 Nordsidevegen og Skorgevegen

Utbyggingsavtale på offentlig ettersyn – Prestsetra hyttefelt – vegkryss FV64 Nordsidevegen og Skorgevegen

Frist for å sende inn merknad er 13. april 2023

Rauma kommune har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale
med Bo Grenda Skorgedalen AS angående omlegging av offentlig veg og kryss ved FV64 Nordsidevegen og Skorgevegen.

Avtalen regulerer opparbeidelse/oppgradering, finansiering og overtakelse av offentlig veg/infrastruktur i området.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd.

Aktuelle dokumenter

Utbyggingsavtale - Prestsetra-Skorgevegen X FV64 (PDF, 150 kB)

Skiltplan vedtak FV64-Skorgevegen (PDF, 686 kB)

Planskisse (PDF, 521 kB)

Saksframlegg (PDF, 159 kB)

Vedtak fra saksprotokoll (PDF, 32 kB)

Merknader

Frist for å sende inn merknader til utbyggingsavtalen er 13. april 2023.

Send inn din merknad

Gå til skjema for å sende inn merknad